Zakończyła się budowa kolejnej atrakcji turystycznej w Nowym Sączu

Zakończyła się budowa tężni solankowej w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. To pierwsza tężnia w mieście, która ma za zadanie pełnić funkcję rekreacyjną jako ogólnodostępna atrakcja turystyczna w skali miasta i regionu.

Zakończyła się budowa kolejnej atrakcji turystycznej w Nowym Sączu

Całość inwestycji wyniosła 346 860 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego obejmowało 70% inwestycji tj. 242 802 zł. Oficjalne uruchomienie obiektu odbędzie się na wiosnę.


Tężnia solankowa należy do grupy obiektów rekreacyjnych o walorach uzdrowiskowych, stanowiących naturalny leczniczy inhalator, przeznaczony do wytwarzania „mgły wodnej” - aerozolu o właściwościach leczniczych (zawierającego naturalne związki soli), wchłanianego podczas sesji inhalacyjnych. Za pomocą pomp roztwór soli jest dostarczany do drewnianej ściany, po której spływa i następnie odparowuje, tworząc intensywny aerozol. Co więcej, powietrze jest dodatkowo nasycane jodem, bromem i całą gamą innych pierwiastków śladowych, takich jak magnez, sód, potas, żelazo. Utworzony mikroklimat charakteryzuje się szczególnymi właściwościami leczniczymi, gdyż rozproszone cząsteczki aerozolu mają dużą zdolność przenikania przez błonę śluzową dróg oddechowych i skórę. Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, nadciśnienia tętniczego, alergiach, nerwicy wegetatywnej oraz ogólnego wyczerpania organizmu.


Powstały obiekt składa się z budynku tężni wraz z wiatą oraz pergolą. Dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji wprowadzone zostały elementy małej architektury w postaci ławek pojedynczych i podwójnych, których celem jest zapewnienie dogodnych warunków korzystania z obiektu i otaczającego go terenu oraz zapewnienie właściwych warunków dla sesji inhalacyjnych. Całość inwestycji dopełnia tablica informacyjna, na której umieszczony jest między innymi regulamin korzystania z obiektu, wskazania lecznicze i profilaktyczne, opis działania i przeznaczenie tężni solankowej. Lokalizacja inwestycji została optymalnie dobrana m.in. ze względu na dostęp dla lokalnej ludności, turystów oraz dobrą obsługę komunikacyjną. Obiekt zaprojektowany został w sposób umożliwiający elastyczne oraz stosunkowo neutralne wpisanie się w istniejące uwarunkowania terenowe, krajobrazowe i przyrodnicze.


Nadrzędnym celem projektu pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu” jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców Miasta Nowego Sącza, jak i również osób przyjeżdzających i korzystających z obiektu. Na terenie Miasta nie istniała jeszcze tego typu inwestycja, dlatego przedmiotowy projekt jest idealnym działaniem skierowanym w kierunku poprawy zdrowia mieszkańców, a także atrakcyjności Miasta. Zgodnie z założonymi celami projektu obiekt stanie się popularnym miejscem relaksu i odpoczynku dla Sądeczan, a także będzie służył poprawie zdrowia poprzez terapię wziewną. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku Nowego Sącza w szczególności w aspekcie ekologicznym, a także jako obiektu recepcji turystycznej.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować