Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim. Przed komisją lekarską stanęło ponad pięćset osób

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim. Ostatecznie przed komisją lekarską stanęło ponad pięćset osób. Zdecydowana większość poborowych otrzymała kategorię A.

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim. Przed komisją lekarską stanęło ponad pięćset osób

Mjr Dominik Kaczmarek, Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, podczas podsumowania tegorocznej kwalifikacji wojskowej, wyraził uznania dla całego zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie kwalifikacji. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie.

W tym roku przed komisją lekarską stanęło w sumie 578 osób, w tym 543 mężczyzn i 35 kobiet. Zdecydowana większość tegorocznych poborowych wyszła z komisji z kategorią A.

Tegoroczna kwalifikacja w powiecie gorlickim trwała od 18 marca do 22 kwietnia. Obowiązkowi poddania się kwalifikacji w bieżącym roku podlegali:

  • Mężczyźni urodzeni w 2005 r.
  • Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, nieposiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • Osoby, które w latach 2022–2023:

- Zostały uznane przez PKL za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia

- Złożyły wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie.

Organizowana rokrocznie kwalifikacja przebiegała sprawnie dzięki bardzo dobrej współpracy Starostwa Powiatowego, Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach i samorządów gminnych powiatu gorlickiego. Wszyscy członkowie Komisji oraz osoby, które prowadziły rejestrację osób do kwalifikacji wojskowej, bardzo dobrze realizowali powierzone im zadania.

W uroczystym podsumowaniu udział wzięli również przewodniczący PKL lek. med. Tomasz Płatek, członkowie PKL w Gorlicach, pracownicy Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu.

Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować