Zakończyła się odbudowa przepustu wraz przebudową drogi w Łososinie Dolnej

Zadanie polegające na odbudowie przepustu drogowego i przebudowie drogi w miejscowości Łososina Dolna zostało zrealizowane zgodnie z umową podpisaną przez gminę Łososina Dolna i Zakład Melioracyjno-Budowlany „WiR” z Limanowej.

Zakończyła się odbudowa przepustu wraz przebudową drogi w Łososinie Dolnej

Prace budowlane zostały ukończone i odebrane 16 grudnia 2023 roku. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetu państwa, przeznaczonych na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez klęski żywiołowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 538 615,98 zł, z czego 302 100,00 zł pochodziło z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a 236 515,98 zł z budżetu gminy.


W wyniku inwestycji powstał nowy przepust drogowy o długości 7 metrów i szerokości 7,6 metra, w tym jezdnia o szerokości 5,3 metra i chodniki o szerokości 1,3 i 1 metra. Przepust został wyposażony w bariery drogowe, poręcze i narzut kamienny. Ponadto przebudowano 105 metrów drogi, która otrzymała nową nawierzchnię asfaltową, odwodnienie i pobocza z kruszywa łamanego.


Bardzo się cieszę z realizacji tej inwestycji, nie ukrywam oczekiwanej przez mieszkańców, bowiem przepust ten od wielu lat ulegał technicznej degradacji, czego dopełnieniem były uszkodzenia z 2021 roku będące następstwem klęski żywiołowej tj. intensywnych opadów atmosferycznych jakie miały miejsce na terenie naszej gminy. Co ważne dzięki otrzymanym środkom z budżetu państwa mogliśmy zrealizować dwie inwestycje, przepust na Kamyku i most na Świdniku. Bez środków zewnętrznych realizacja tych inwestycji byłaby bardzo trudna. Warto nadmienić, że odbudowa przepustu drogowego i przebudowa odcinka drogi znacznie poprawiła komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowników drogi, którzy obecnie bez zatrzymywania się mogą swobodnie wyminąć się na tym obiekcie, co kiedyś było niemożliwe – mówi Andrzej Romanek – gospodarz gminy Łososina Dolna.


Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować