Zakończyły się prace nad stabilizacją osuwiska „Wolniki” w Mszalnicy

Gmina Kamionka Wielka już od kilku lat prowadzi wyjątkowo intensywną walkę z osuwiskami. Mijający rok niewątpliwie zapisze się jako jedno z większych zwycięstw w prowadzonej batalii, ponieważ wójtowi Andrzejowi Stankowi udało się pozyskać blisko 4 mln zł dofinansowania ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację polityki antyosuwiskowej.

Zakończyły się prace nad stabilizacją osuwiska „Wolniki” w Mszalnicy

Środki te zostały spożytkowane m. in. na wykonanie prac budowlanych związanych ze stabilizacją osuwiska „Wolniki” znajdującego się w Mszalnicy oraz na remont drogi zlokalizowanej w strefie jego oddziaływania. Inwestycja ta zakończyła się pełnym sukcesem, w związku z czym osuwisko to finalnie dołączyło do katalogu pozostałych osuwisk, które udało się do tej pory zabezpieczyć wójtowi.


Celem podsumowania prac warto przypomnieć, że umowę na stabilizację osuwiska „Wolniki” w Mszalnicy wójt Andrzej Stanek podpisał dnia 14 kwietnia 2023 roku. Umowa ta została zawarta z firmą REMOST Sp. z o. o., która zobowiązała się do wykonania w pełni kompleksowych robót stabilizacyjnych. Przyjęty plan przewidywał m.in. wykonanie konstrukcji oporowej z pali wierconych wzmocnionej kotwami gruntowymi. Całkowita wartość zabezpieczenia osuwiska oraz remontu drogi gminnej wyniosła niemal 5 mln zł, przy czym uzyskane przez wójta dofinansowanie pozwoliło pokryć aż 80 % kosztów. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 6 grudnia 2023 r., a tym samym „Wolniki” stały się już trzecim osuwiskiem, które udało się z sukcesem zabezpieczyć obecnemu gospodarzowi.


Wójt gminy podkreśla, że zakończone z pozytywnym rezultatem prace stabilizacyjne związane z osuwiskiem „Wolniki” w Mszalnicy, a także z osuwiskami położonymi w ciągu drogi „Popielówka” i „Homontówka-Ziobroskówka” w Kamionce Wielkiej na pewno nie są ostatnimi tego typu inwestycjami. W obecnym roku opracowano bowiem dokumentację geologiczno-inżynierską, która posłuży do zabezpieczenia kolejnych osuwisk. Zdaniem wójta Andrzeja Stanka już w przyszłym roku mają szansę wystartować roboty mające na celu ustabilizowanie osuwiska znajdującego się w ciągu drogi gminnej „Porębówka” oraz dwóch osuwisk położonych w ciągu drogi gminnej „Kamionka Wielka – Ptakówka Niżna” w Kamionce Wielkiej.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować