Zarząd Województwa Małopolskiego wspiera ratowników w ramach Pakietu Medycznego

Zarząd Województwa Małopolskiego wspiera ratowników w ramach Pakietu Medycznego

Jeszcze w lipcu tego roku Zarząd Województwa Małopolskiego określił zasady przygotowania i realizacji „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Medycznego II w zakresie bezpieczeństwa”.

 

Projekt, którego liderem jest województwo małopolskie, jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W skład partnerstwa wchodzą cztery państwowe jednostki oraz dziewięć organizacji pozarządowych, prowadzących działalność statutową w zakresie ratownictwa górskiego lub ratownictwa wodnego, wyłonionych w naborze.

 

Partnerami projektu są:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,
 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,
 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka,
 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,
 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska,
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
 • Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

 

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - przyznał marszałek Witold Kozłowski.

 

Projekt ma na celu zapewnienie odpowiednich zasobów środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią, wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Dzięki temu zwiększy się skuteczność podmiotów w walce z epidemią jak również poprawią się warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce - powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

Zakres wsparcia obejmuje w szczególności zakup:

 • środków ochrony osobistej,
 • środków oraz urządzeń do dezynfekcji,
 • aparatury medycznej, pulsoksymetrów,
 • namiotów pneumatycznych/stelażowych.

 

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego,
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
 • pracownicy i członkowie jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego,
 • pracownicy jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • funkcjonariusze i pracownicy służby i formacji przeznaczonych do: ochrony granicy państwa, do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego.

 

Całkowita wartość projektu, w całości współfinansowana z pieniędzy Unii Europejskiej wynosi trzy mln zł. Z tego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie otrzyma 1 032 488 zł, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: 500 000 zł, Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu: 500 000 zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 500 000 zł, Grupy ratownictwa górskiego: 296 981 zł, Grupy ratownictwa wodnego: 170 531 zł.

 

Zadanie zostanie wykonane do końca lutego przyszłego roku.

 

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować