Złote Gody w Mieście i Gminie Mszana Dolna

W sobotę 30 września 2023 dziewiętnaście par małżeńskich z terenu miasta i gminy Mszana Dolna świętowały Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego tzw. „Złote Gody”. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. Ks. Proboszcz Jerzy Raźny odprawił dziękczynną mszę św., podczas której Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie, złożone przed ponad pięćdziesięcioma laty. W słowach skierowanych do Jubilatów podkreślił, że jest to prawdziwe święto miłości i rodziny. Powiat Limanowski podczas wydarzenia reprezentowali: Wicestarosta Agata Zięba oraz Radny Powiatu Grzegorz Wójcik.

Złote Gody w Mieście i Gminie Mszana Dolna

Po mszy św., w ośrodku wypoczynkowo-konferencyjnym „JANDA” Resort & Conference odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali i upominków. Drugą część obchodów poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mszanie Dolnej Faustyna Kaletka. Burmistrz Miasta Mszana Dolna Anna Pękała oraz Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odznaczyli dostojnych Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Pary małżeńskie otrzymały pamiątkowe listy gratulacyjne oraz upominki. Dodatkową „regionalną” niespodziankę przygotowała Wicestarosta Agata Zięba, która pojawiła się na uroczystości z Grzegorzem Wójcikiem Radnym Powiatowym. Czerwone korale trafiały do naszych pań, panowie odbierali listy gratulacyjne. Niezwykle pomocni okazali się również Radni – uhonorowane pary otrzymywały medale, listy gratulacyjne, symboliczną różę oraz niewielki upominek, zagórzańską skrzynię pełną skarbów. W przekazywaniu tych wszystkich suwenirów i gratulacji pomagał Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Liszka, Wiceprzewodnicząca Krystyna Pazdur i Radny Janusz Matoga oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki i Radna Helena Kania. Na zakończenie uroczystości Jubilaci zostali zaproszeni na symboliczny toast i poczęstunek, podczas którego dzielili się wspomnieniami ze swojego małżeńskiego życia. Kapela zespołu regionalnego „Dolina Mszanki” umiliła zebranym gościom czas oraz zapewniła uroczystą oprawę mszy św. Jubileusz został zorganizowany przy współpracy urzędów miasta i gminy oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Mszanie Dolnej.


Uroczystość poświęcona była parom, które związek małżeński zawarły w roku 1972.


Źródło: UG Mszana Dolna, UM Mszana Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować