Zmarł Ks. Mariusz Kmak. Pochodził z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce

Zmarł śp. Ks. mgr lic. Mariusz Kmak – notariusz i kierownik kancelarii Sądu Diecezjalnego w Tarnowie. Miał 37 lat i był w 11. roku kapłaństwa. Jego msza pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce w środę, 10 lipca, o godzinie 11:00. Po mszy ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Zmarł Ks. Mariusz Kmak. Pochodził z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce

Ks. Mariusz Kmak urodził się 21 maja 1987 roku w Krynicy-Zdroju. Był synem Mariana i Marii (z domu Motyka) i pochodził z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie ukończył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego, Andrzeja Jeża, 25 maja 2013 roku.

W swojej posłudze duszpasterskiej pracował jako wikariusz w parafii pw. Ducha Świętego w Żabnie od 1 września 2013 roku. Dodatkowo pełnił funkcję wicenotariusza ds. łączności internetowej oraz dekanalnego duszpasterza liturgicznej służby ołtarza w dekanacie Żabno.

W 2016 roku Ks. Mariusz Kmak podjął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii. Ukończył je w 2021 roku, zdobywając tytuł licencjata prawa kanonicznego.

Od 2021 roku pracował jako notariusz w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie, a od 2023 roku pełnił również funkcję kierownika kancelarii tegoż Sądu. Jego wkład w życie diecezji i troska o sprawy kanoniczne pozostaną w pamięci wielu ludzi.

Źródło: PDT

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować