Zmiany kadrowe w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się uroczyste pożegnanie młodszego inspektora Marcina Saka, któremu Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powierzył obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. Nowym szefem limanowskiej komendy został insp. Mariusz Dymura.

Zmiany kadrowe w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej

3 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. W obecności młodszego inspektora Pawła Krauz – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zostały odczytane rozkazy o odwołaniu młodszego inspektora Marcina Saka z funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej i powierzeniu obowiązków na tym stanowisku, dotychczasowemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Tarnowie inspektorowi Mariuszowi Dymurze, po czym zgodnie z ceremoniałem, Komendant Sak pożegnał, a Komendant Dymura przywitał się ze sztandarem. Następnie zostały wygłoszone okolicznościowe wystąpienia. Uroczystą zbiórkę zakończyło odprowadzenie sztandaru i złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości.

Zdający obowiązki młodszy inspektor Marcin Sak, wstąpił w szeregi Policji w 1996 roku jako policjant Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 2017 roku zajmuje stanowiska kierownicze w małopolskiej Policji - jako Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, a następnie Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

Komendant Sak został odznaczony srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę” oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Obejmujący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej inspektor Mariusz Dymura wstąpił w szeregi Policji w 1996 roku rozpoczynając swoją służbę w Oddziałach Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 2008 zajmuje stanowiska kierownicze w małopolskiej Policji na początku jako I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. W 2013 został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. 15.03.2017 został powołany Komendantem Miejskim Policji w Tarnowie.

Komendant Dymura posiada odznaczenia: srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal „Za długoletnią służbę” oraz Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”.

Źródło: KPPL

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować