15 kwietnia 143. Sądeckie Konwersatorium Naukowe na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie

Akademia Nauk Stosowanych rozpoczyna cykl spotkań konwersatoryjnych, poświęconych metodom fizjoterapeutycznym wykorzystywanym w diagnostyce i terapii pacjentów o różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. To doskonała okazja dla specjalistów i studentów, aby poszerzyć swoją wiedzę i wymienić doświadczenia.

15 kwietnia 143. Sądeckie Konwersatorium Naukowe na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie

W dniu 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:00, w auli wydziału, gościć będzie dr Jacek Tuz. Dr Tuz jest fizjoterapeutą, dyplomowanym terapeutą oraz instruktorem Międzynarodowego Instytutu McKenziego (MDT Faculty). Jest jedynym licencjonowanym instruktorem MDT w Polsce. Przez wiele lat pracował na Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu w Lędzinach. Od roku 1998 prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną oraz jest twórcą i pomysłodawcą projektu „Fizjoterapia MDT” w Tychach, gdzie szczególnie wykorzystuje potencjał diagnostyczny metody McKenziego. Dr Tuz chętnie prowadzi wykłady, prelekcje, pogadanki i warsztaty, nie tylko z zakresu metody McKenziego, ale także z dziedziny fizjoprofilaktyki1.

To wyjątkowe wydarzenie stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy od eksperta oraz do wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z dziedziny fizjoterapii.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować