20. edycja konkursu „Skarby Małopolski” rozstrzygnięta

20. edycja konkursu „Skarby Małopolski” rozstrzygnięta

Jan Dutka i Kamil Bańkowski zwycięzcami dorocznego konkursu fotograficznego Skarby Małopolski 2020, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. W tym roku uczestnicy mierzyli się z tematem „Wielopokoleniowe siedliska w Małopolsce”. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia można oglądać na wystawie w Miasteczku Galicyjskim.

Konkurs „Skarby Małopolski” od pierwszej edycji (w tym roku to już dwudziesta!) jest nie tylko ważnym elementem promocji  regionu, ale także przyczynia się do wzrostu zainteresowania jego historią oraz popularyzacji sztuki fotograficznej.

Ta edycja miała na celu prezentację zachowanych siedzib – siedlisk: magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich oraz rodzinnych skupisk usytuowanych w Małopolsce. Istotą projektu jest również przedstawienie ich stanu zachowania, walorów architektonicznych i kulturowych oraz znaczenia dla  środowiska lokalnego oraz wpływu na integrację wielopokoleniowych rodzin.

Jury przy ocenie zdjęć brało pod uwagę walory artystyczne, poprawność warsztatową oraz zgodność z tematyką konkursu. Obejrzano 178 fotografii wykonanych przez 58 autorów. Nagrody i wyróżnienia Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka przyznano:

 W kategorii dokument:

Janowi Dutce – I Nagroda
Zbigniewowi Pytlowi – II Nagroda
Wandzie Zarembie-Miejskiej – III Nagroda

Wyróżnienie (nagroda rzeczowa) w kategorii dokument:
Michałowi Piotrowskiemu

W kategorii fotografia artystyczna:
Kamilowi Bańkowskiemu – I Nagroda
Ewelinie Listwan – II Nagroda
Anecie Wójcik – III Nagroda

Ponadto w kategorii fotografia artystyczna przyznano wyróżnienia (nagrody rzeczowe) terapeutom WTZ Mada w Nowym Sączu: Janowi Reszkiewiczowi, Marii Witowskiej, Marcinowi Błażusiakowi, Mirosławowi Kukowi, Annie Konstanty, Maciejowi Szabli, Kindze Kazanie oraz uczestnikom WTZ Mada w Nowym Sączu: Jakubowi Brudzińskiemu, Magdalenie Gurgul, Krzysztofowi Wastagowi, Annie Ciapale, Beacie Kołacz, Wojciechowi Jurkowskiemu, Ilonie Szkaradek, Marii Kliś, Dominice Jaworskiej, Jackowi Wróblowi, Marcinowi Frycowi, Michałowi Tabaszewskiemu, Michałowi Adamczykowi, Przemysławowi Tomasikowi, Przemysławowi Ramzie, Januszowi Włodarczykowi, Agnieszce Tomyślak, Adriannie Kalecie, Katarzynie Jurkowskiej, Tadeuszowi Piekielnemu i Joannie Drożdż.

 Wystawa prezentowana jest w sali wystawowej  ratusza w Miasteczku Galicyjskim, można ją oglądać od 16 października do 6 grudnia 2020 r.

 

Źródło: Muzeum Okręgowe Nowy Sącz

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować