99. urodziny pani Marii Gizy-Podgórskiej

99. urodziny pani Marii Gizy-Podgórskiej

Maria Giza 21 listopada 2020 r. skończyła 99 lat. Z tej okazji życzenia w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla jubilatce złożył dyrektor Wydział Sportu i Turystyki Tomasz Baliczek oraz pani Grażyna Kulig, przyjaciółka rodziny i znana sądecka malarka. Pani Maria otrzymała również kwiaty i okolicznościowy upominek od władz Miasta.

W spotkaniu uczestniczyli także syn pani Marii Tomasz Podgórski oraz brat Tadeusz Giza, którzy na koniec przekazali na ręce dyrektora Tomasza Baliczka swe autorskie książki wraz z dedykacjami dla prezydenta miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

***

Biografia Marii Gizy-Podgórskiej

Urodzona 21 XI 1921 r. w Nowym Sączu jako córka Józefa Gizy i Wiktorii ze Szkaradków. Do szkół powszechnym uczęszczała, śladem służbowych dyslokacji Józefa Gizy, w Nowym Sączu, Iwieńcu, Brześciu nad Bugiem i Sanoku, a potem do gimnazjum i liceum humanistycznego w Bielsku-Białej

i Katowicach, gdzie zdała maturę w maju 1939 r.

Po zakończeniu kampanii wrześniowej i na początku okupacji powróciła do Nowego Sącza. Po opuszczeniu Polski przez płk. Gizę i śmierci brata Mieczysława w bitwie pod Radłowem 8 IX 1939 r. została najstarszą z rodzeństwa i czując się odpowiedzialna za rodzinę, musiała szybko szukać pracy, by uniknąć wywózki na przymusowe roboty do Niemiec. W kwietniu 1940 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Nowym Sączu, skąd została przeniesiona do Wydziału Powiatowego i następnie do Starostwa Powiatowego (Biuro Nadzoru Cen i Wydział Żywnościowy). Jednocześnie jako przedwojenna harcerka zaangażowała się w konspiracyjny ruch oporu i w przerwach obiadowych roznosiła komunikaty z nasłuchu tajnych radiostacji i prasę podziemną. Jako łączniczka AK na rejon Gorlic ps. „Maja” przenosiła meldunki, jeżdżąc w tamte strony rowerem, pociągiem lub chodząc pieszo. Do pracy tej została zaangażowana przez Zofię Kuhnen-Gawrońską, szefową łączniczek nowosądeckiego Inspektoratu AK „Sarna”.

W tym czasie szczególnie odczuwanym przez nią brakiem była niemożność dalszej nauki. W związku z tym we własnym zakresie poszerzała znajomość niemieckiego, angielskiego i łaciny, wyniesioną ze szkoły. Po tzw. wyzwoleniu wstąpiła na studia prawnicze na UJ, które na II roku musiała zarzucić ze względu na ciężką sytuację rodziny pozostałej w Nowym Sączu. Od października 1945 do 1950 r. pracowała w spółdzielczości w Nowym Sączu (ostatnio w PSS Społem). 4 VI 1949 r. zawarła związek małżeński ze Zbigniewem Podgórskim. Następnie pracowała aż do przejścia na emeryturę w 1981 r. w Rejonie Dróg Publicznych w Nowym Sączu, gdzie była jednym ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność”. Po przejściu na emeryturę zajęła się działalnością edukacyjną, literacką i pamiętnikarską, w 1993 r. publikując pierwszą biografię gen. Gizy pt. Z Sącza rodem. W tym samym roku była współzałożycielką Fundacji im. Gizów przy Szkole im. Gen. Gizy w Wielogłowach. W 2013 r. przekazała wraz z braćmi Kazimierzem i Tadeuszem elementy umundurowania gen. Gizy do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu jako darowiznę. W 2018 r. Odznaczona Tarczą Herbową Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza.

Uhonorowana odznaczeniami resortowymi i tytułem zasłużonego dla Gminy Chełmiec oraz dyplomem uznania Starosty Nowosądeckiego. Posiada stopień ppor. AK. 

 

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować