Blisko 2,7 miliona na kulturę południowej Małopolski

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski w piątek 24 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu wręczył beneficjentom z powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz symboliczne czeki na realizację zadań w ramach „Mecenat Małopolski”, „Ochrona Zabytków”, „Małopolskie Kapliczki” i „Małopolskie Chóry”. W wydarzeniu wzięli udział poseł na sejm RP Patryk Wicher i radni województwa Marta Mordarska i Jadwiga Wójtowicz.

Blisko 2,7 miliona na kulturę południowej Małopolski

Do tych powiatów w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” w pierwszej edycji trafiło wsparcie w wysokości blisko miliona złotych, a do zagospodarowania w całym konkursie było 3,8 miliona złotych. „Mecenat Małopolski 2022” – I edycja, to blisko 500 złożonych wniosków, a wsparcie otrzymało aż 239 projektów, w tym ponad 50 pochodziło z wyróżnionych dzisiaj powiatów.


Spośród tych beneficjentów największe wsparcie, bo sięgające blisko 300 tysięcy złotych, trafiło do powiatu nowosądeckiego, gdzie korzystać z niego będzie 16 organizacji promujących szeroko rozumianą kulturę. Dotacje trafiły m.in. do Stowarzyszenia Mystkowianie, Zespółu Pieśni i Tańca Brzeźnioki, Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość, Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Kiepury czy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu.


Łącznie, na te 4 konkursy, samorząd województwa w skali regionu przeznaczył blisko 12 milionów złotych. To ogromne kwoty, które kierujemy do wszystkich tych, którzy robią wspaniałe rzeczy w swoich małych Ojczyznach. Małopolska jest regionem, w którym kultura w znaczący sposób wpływa na budowanie kapitału społecznego poprzez aktywną działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic. Potencjał kulturowy Małopolski jest ogromny i bardzo szeroko rozbudowany dzięki inicjatywom podejmowanym w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”, które tworzą barwny kalejdoskop wydarzeń kulturalnych regionu. Dzięki systematycznym i programowym działaniom Samorządu Województwa Małopolskiego, udało się przywrócić dawny blask wielu cennym dziełom architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów, rzemiosła artystycznego i zabytkowych kapliczek. Dzięki tym działaniom w ramach „Ochrony zabytków Małopolski” i „Małopolskim Kapliczkom”, udało się uchronić przed zniszczeniem wiele unikatowych zabytków kultury materialnej i niematerialnej naszego regionu. Dzisiejsze wydarzenie jest dowodem polityki zrównoważonego terytorialnie rozwoju, którą prowadzimy, która ma służyć mieszkańcom Małopolski - mówił marszałek Witold Kozłowski.


„Ochrona Zabytków Małopolski” to łącznie 108 przyznanych dotacji, na kwotę 5,2 mln zł. Do wyróżnionych w Miasteczku Galicyjskim powiatów trafiło łącznie 1,5 miliona złotych. Największymi beneficjentami zostały powiaty nowosądecki i gorlicki. Kwoty uzyskanego dofinansowania 11 wniosków to kolejno 640 tys. zł i 271 tys. zł. Powiat limanowski otrzymał dofinansowanie pięciu złożonych wniosków w kwocie 222 tys. zł, powiat nowotarski i tatrzański otrzymały dofinansowanie do czterech projektów na kwoty w wysokości 258 tys. i 153 tys. złotych . To wsparcie finansowe pozwoli m.in. na remont dachu i prace konserwatorskie w willi "Maliniakówka", w Zakopanem, czy konserwację XVII wiecznego ołtarza w cerkwi pw. św. Parascewii w Czyrnej.


„Kapliczki Małopolski 2022”, to łączne dofinansowanie 50 projektów na kwotę 550 tys. złotych. Najwięcej, bo aż 5 przyznanych dotacji w ramach tego konkursu otrzymał powiat limanowski i nowosądecki, na kwoty kolejno 40 tys. i 52 tys. zł. Powiat gorlicki otrzymał wsparcie dla trzech projektów w kwocie 27 tys. zł, powiat tatrzański do 2 w wysokości 16 tys. złotych, a nowotarski do 1 wniosku w wysokości 16 tys złotych. Łączna kwota dotacji z budżetu województwa dla tych powiatów wyniosła 151 000 zł. Dzięki temu dofinansowaniu będzie możliwy m.in. remont konserwatorski kapliczki z 1858 r. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kąclowej czy odbudowa zabytkowej kapliczki w miejscowości Podole-Górowa.


Na konkurs „Małopolskie Chóry” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 200 tys. złotych. Do beneficjentów z powiatów: nowotarskiego, limanowskiego, nowosądecki gorlickiego i miasta Nowy Sącz trafiła łącznie kwota w wysokości 66 200 złotych. Największe wsparcie w wysokości 17 tys. złotych trafiło do powiatu gorlickiego, 15 tys. złotych zostało przyznane dwóm organizacjom z terenu miasta Nowego Sącza. W pozostałych powiatach pozytywnie rozpatrzono po jednym wniosku, przyznając tym samym kolejno kwoty 10 i 12 tys. złotych.


24 czerwca do powiatów południowej Małopolski trafiło łącznie blisko 2,7 miliona złotych.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować