Pogoda - Sądeckie.pl

20

Dzisiaj jest: 20. 09. 2021 Do końca roku: 102 dni
Jakość Powietrza

Do 11 stycznia osoby z rocznika 1953 mogą wnioskować o naliczenie nowej emerytury

Do 11 stycznia osoby z rocznika 1953 mogą wnioskować o naliczenie nowej emerytury

Do 11 stycznia br. trwa nabór wniosków o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach dla osób na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się właśnie w 1953 r. Osobom, które mają już przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przeliczy świadczenie.

To właśnie emeryci urodzeni w 1953 r. najbardziej stracili na wprowadzonych w 2013 r. nowych zasadach obliczania emerytury.

Dla osób urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r., zmienił się sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma.

Osoby na wcześniejszej emeryturze urodzone w 1953 roku mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Termin na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 r. Osobom, które już mają przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przeliczy świadczenie.

Kto otrzyma wyższą emeryturę na wniosek?

Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, powinna złożyć wniosek o emeryturę powszechną najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. Może to zrobić na wniosku o emeryturę (wniosek EMP). Na podstawie wniosku ZUS wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach.

Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kto nie musi składać wniosku?

Osoba, która ma już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musi składać wniosku. Po 11 stycznia 2021 r. ZUS sam przeliczy wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów i poinformuje o nowej wysokości emerytury.

Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął wypłatę emerytury powszechnej.

 

Źródło: MRiPS

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować