Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie Miasta Grybów i Gminy Grybów?

355 milionów złotych – tyle władze Powiatu Nowosądeckiego na czele ze starostą Markiem Kwiatkowskim przeznaczyły na inwestycje drogowe. Z tego 186 milionów złotych zostało pozyskanych ze środków zewnętrznych i tym samym nie obciążyło budżetu Powiatu. Bilans ostatnich pięciu lat to: 150 kilometrów zmodernizowanych dróg, 32 kilometry wybudowanych chodników, 19 wybudowanych lub zmodernizowanych mostów i 114 doświetlonych i bezpiecznych przejść dla pieszych. To wynik współpracy Zarządu Powiatu, Rady Powiatu Nowosądeckiego, a także wójtów i burmistrzów z Sądecczyzny.

Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie Miasta Grybów i Gminy Grybów?

Dobiegająca końca ponad 5-letnia kadencja samorządów skłania do podsumowań. Dzisiaj o inwestycjach powiatowych na terenie Miasta Grybów i Gminy Grybów:

Gmina GRYBÓW

Remonty i modernizacje dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Ropa - Gródek - Biała Niżna na odcinku 2,74 km. Koszt: 3 mln zł,

- remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Cieniawa w m. Cieniawa na odcinku 525 m wraz z remontem chodnika oraz budową dwóch przejść dla pieszych. Koszt: 1,22 mln zł,

- przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku 0,81 km. Koszt: 3,13 mln zł,

- remont drogi powiatowej Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów na odcinku 1,91 km. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Grybów (200 tys. zł). Koszt: 993 tys. zł,

- remont drogi powiatowej Korzenna - Krużlowa na odcinku 2,35 km. Koszt: 1,5 mln zł,

- remont drogi powiatowej Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów na odcinku 1,91 km. Zadanie objęte pomocą finansową Gminy Grybów (200 tys. zł).m Koszt: 993 tys. zł,

- remont drogi powiatowej Ropa - Wawrzka - Florynka na odcinku 200 m. Koszt: 389 tys. zł,

- remont drogi powiatowej Grybów - Krużlowa Niżna w m. Siołkowa, Krużlowa Wyżna i Krużlowa Niżna na odcinku 4,31 km. Koszt: 3,91 mln zł,

- rozbudowa drogi powiatowej Stróże - Polna - Łużna w miejscowości Polna. Koszt: 5 714 137,66 zł. Zadanie objęte dofinansowanie z RFRD w wysokości: 3 803 065 zł oraz z gminy Grybów w wysokości: 500 000 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w m. Binczarowa i Florynka na odcinku 994 m. Koszt: 1,24 mln zł (prace trwają).

Modernizacja i budowa mostów:

- budowa kładki przy moście w ciągu drogi powiatowej Ptaszkowa – Wojnarowa w m. Krużlowa Wyżna wraz z remontem mostu. Koszt: 618,1 tys. zł.

Budowa chodników:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Paszyn - Mogilno - Krużlowa na odcinku 755 m przy pomocy finansowej gminy Grybów. Koszt: 1,54 mln zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nowy Sącz - Florynka na odcinku 1234 m przy pomocy finansowej gminy Grybów. Koszt: 1 340 318 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Grybów - Krużlowa Niżna na odcinku 570 m przy pomocy finansowej gminy Grybów. Koszt: 520 983 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Ptaszkowa - Ptaszkowa o długości ok. 810 m przy pomocy finansowej Gminy Grybów. Koszt: 640 tys. zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka na długości 405 m i przebudowa trzech przepustów przy pomocy finansowej Gminy Grybów. Koszt: 835 682,01 zł,

- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa w m. Cieniawa na długości 525 m. Koszt: 298 tys. zł,

- budowa chodnika w Polnej na odcinku 788 m w ramach rozbudowy odcinka drogi Stróże – Polna - Łużna przy pomocy finansowej Gminy Grybów. Koszt: 1,45 mln zł,

- budowa chodnika w Binczarowej i Florynce w ciągu drogi Nowy Sącz – Florynka na odcinku 994 m przy pomocy Gminy Grybów. Koszt: 2,26 mln zł (prace trwają).

Przejścia dla pieszych: 12 przejść. Koszt: 346 415,77 zł.

Miasto Grybów

Remonty i modernizacje dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Grybów: ul. Jakubowskiego na odcinku 0,58 km. Koszt: 330 tys. zł,

- remont drogi powiatowej Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów na odcinku 0,93 km. Koszt: 1,22 mln zł.

Budowa chodników: remont chodników przy drodze powiatowej Grybów: ul. Jakubowskiego. Koszt: 308 tys. zł.

Przejścia dla pieszych: jedno przejście. Koszt: 23 708,25 zł.

Inwestycje:

- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Koszt: 90 tys. zł,

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Koszt: 703 539,80,

- termomodernizacja budynków warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Koszt: 453 028,90 zł,

- wymiana starego taboru Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego i pozyskanie 14 nowoczesnych karetek,

- realizacja Programu usuwania odpadów zawierających azbest. W altach 2019 – 2023 z dachów 1720 posesji zniknęło 4770 ton odpadów zawierających azbest. Koszt: 1 754 983,50 zł,

- 162 500 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne z Miasta i Gminy Grybów.

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować