Dwie szkoły z Limanowej ze wsparciem finansowym w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W roku 2024 dwie placówki oświatowe w Limanowej otrzymały wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 im. Marii Konopnickiej oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Pułkownika Józefa Jońca otrzymały dotację w wysokości 12 000,00 zł każda. Dodatkowo organ prowadzący wnosi wkład własny na poziomie 3 000,00 zł dla każdej placówki.

Dwie szkoły z Limanowej ze wsparciem finansowym w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” to inicjatywa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mająca na celu wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Program skupia się na budowaniu nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz na zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Działania obejmują zakup nowości książkowych oraz poprawę infrastruktury bibliotecznej, dostosowując się do współczesnych zmian w sposobach uczestnictwa w kulturze.

Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować