Dwie ważne inwestycje drogowe w Gminie Kamionka Wielka zakończone

W październiku br. oddano do użytku dwa odcinki świeżo wyremontowanych dróg gminnych w miejscowościach Kamionka Mała oraz Jamnica.

Dwie ważne inwestycje drogowe w Gminie Kamionka Wielka zakończone

Roboty budowlane zostały wykonane dzięki środkom pozyskanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok.


Gmina Kamionka Wielka otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% całości kosztów kwalifikowanych do remontu dwóch dróg gminnych:
  • "Remont drogi gminnej 290914K w km od 0+135 do km 0+675 w miejscowości Jamnica, Gmina Kamionka Wielka”. Całkowity ostateczny koszt remontu drogi gminnej „Pod Kunów” wyniósł 453 689,18 zł, przy czym na wykonanie tego zadania Gmina Kamionka Wielka pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 317 582,00 zł.
  • "Remont drogi gminnej nr 290913K na odcinkach: I - w km od 0+580 do km 0+905; II - w km od 1+005 do km 1+095 w miejscowości Kamionka Mała, Gmina Kamionka Wielka”. Dofinansowanie tej inwestycji stanowiło wsparcie w wysokości 254 205,00 zł. Dodatkowo pozostały odcinek tej drogi w km 0+905,00 do km 1+005,00 Gmina zrealizowała ze środków własnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 453 878,08 zł.


Drogi „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała oraz „Pod Kunów” w miejscowości Jamnica, mają kluczowe znaczenie dla regionalnego układu komunikacyjnego, gdyż stanowią one łącznik z sąsiednimi gminami, ale przede wszystkim ich remont korzystnie wpłynie na poprawę standardu, bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy mieszkańców Gminy Kamionka Wielka.


Wójt Gminy nie kryje radości z faktu, iż udało się zakończyć tak długo wyczekiwaną i pożądaną przez lokalną społeczność inwestycję. Warto również wspomnieć, iż przedmiotowe drogi dodatkowo ucierpiały w miesiącach czerwiec – listopad 2020 roku z powodu zamknięcia obiektu mostowego na rzece Kamienica w ciągu ul. Kamiennej. Z powodu braku głównej przeprawy przez rzekę Kamienica przedmiotowe drogi zostały dodatkowo obciążone ruchem pojazdów, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zniszczenia ich nawierzchni. Tym bardziej cieszy fakt, zakończenia prac związanych z ich remontem.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować