Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju odwołany. Zapowiada walkę w sądzie

Piotr Ryba odwołał ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Tomasza Klimka. Decyzja ta wywołała duże kontrowersje, a sam Klimek zapowiada skierowanie sprawy do sądu.

Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju odwołany. Zapowiada walkę w sądzie

W oświadczeniu wydanym po odwołaniu Klimek podkreśla, że nie zgadza się z decyzją burmistrza i uważa ją za bezpodstawną.

Zarządzenie o odwołaniu z 7 maja 2024r. jest nieuzasadnione, zostało wydane z naruszeniem prawa i ma w mojej ocenie wymiar polityczny. Wobec powyższego, podjąłem decyzję o wstąpieniu na drogę sądową. - komentuje Tomasz Klimek.

Były już dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, wskazuję również iż sprawa odsetek, o których mowa w zarządzeniu wynikała z sprawy sądowej prowadzonej jeszcze przez jego poprzedniczkę.

W momencie prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w trakcie jego kadencji, Centrum nie dysponowało środkami finansowymi pozwalającymi na zapłatę należności. Klimek zapewnia, że od czasu wydania wyroku starał się o uzyskanie kredytu, jednak z uwagi na trudności napotkał egzekucję komorniczą.

Kończąc oświadczenie, dziękując wszystkim za okazaną mu w ostatnich dniach życzliwość i wsparcie, oraz podkreśla, że jednostki kultury powinny być izolowane od wpływów polityki, a jego odwołanie to krok w złym kierunku.

Sytuacja wokół Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju z pewnością będzie budzić wiele emocji. Należy oczekiwać, że w najbliższych tygodniach poznamy więcej szczegółów na temat tej sprawy.


Źródło oraz fot: FB Tomasz Klimek 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować