Pogoda - Sądeckie.pl

28

Dzisiaj jest: 28. 09. 2021 Do końca roku: 94 dni
Jakość Powietrza

GDDKiA buduje coraz więcej dróg krajowych w województwie małopolskim

GDDKiA buduje coraz więcej dróg krajowych w województwie małopolskim

Potępy tych w realizacji można łatwo zaobserwować. Inaczej jest z drogami, które są na różnych etapach prac dokumentacyjnych, gdzie powstają warianty korytarzy, trwają analizy, konsultacje, starania o uzgodnienia ich przebiegów i uzyskanie niezbędnych decyzji.

Największymi projektowanymi inwestycjami są obecnie jest droga ekspresowa S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna) i dwujezdniowa DK75 Brzesko - Nowy Sącz, w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP).

DK75 Brzesko - Nowy Sącz

Dwujezdniowa DK75 Brzesko - Nowy Sącz podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne:

- II etap tzw. łącznika brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica Brzeska, tu wybrana została już najkorzystniejsza oferta na zaprojektowanie i wykonanie robót.

- Brzesko - Nowy Sącz (trwają prace dokumentacyjne na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego).

Odcinek Brzesko - Nowy Sącz będzie drogą klasy GP z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu o długości około 50 km (w zależności od korytarza długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) przyjęto do dalszego procedowania wariant C jako wariant najkorzystniejszy w wyniku analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym. Wariant A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższa ocenę w kryterium społecznym - samorządowym oraz wariant F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych.

Jeszcze w tym roku planowane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Warszawie. Następnie złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszczęcie postępowania na projekt i budowę drogi przewidywane jest w 2023 roku, a realizacja robót w latach 2026-2027.

Program budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 powstaną obwodnice: Piwnicznej Zdroju, Limanowej, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Wadowic, Chrzanowa i Tarnowa.

Powstaną także obwodnice nieobjęte tym Programem. Trwa przygotowanie dokumentacji dla obwodnic Chełmca w ciągu DK28, Zatora na DK28 i Zabierzowa na DK79.

Obwodnica Chełmca na DK28

Obwodnica o długości 1,4 km przejmie ruchu tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28 i uzupełnieni istniejącą obwodnicę Nowego Sącza. Początek odcinka zlokalizowany jest na ul. Limanowskiej, koniec natomiast na ul. Marcinkowickiej, gdzie połączony będzie poprzez istniejące rondo z północną obwodnicą Nowego Sącza. Decyzja środowiskowa wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwa opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Jeszcze w listopadzie br. przewidziane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Jeżeli przygotowana dokumentacja zostanie zatwierdzona złożony zostanie jeszcze w tym roku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty budowlane przewidziane są w latach 2022-2023.

Rozbudowy dróg

Trwają prace dokumentacyjne dla rozbudowy DK94 Kraków - Olkusz, DK79 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa oraz dla przebudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz - Piwniczna z obejściem Barcic.

W trakcie przetargów są przebudowy odcinków: - DK28 Nowy Sącz - Ropa i Ropa - granica woj. małopolskiego i podkarpackiego.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu projektowane są bezkolizyjne węzły na DK7 (Zakopiance) pomiędzy Krakowem i Myślenicami, węzły w Libertowie, Gaju, Krzyszkowicach i Myślenicach.

 

Źródło: GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować