Pogoda Nowy Sącz

9

Dzisiaj jest: 09. 08. 2022 Dni od początku roku: 220 Dni do końca roku: 144
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Intensywne opady deszczu w powiecie nowosądeckim: Podtopione drogi i domy

Intensywne opady deszczu w powiecie nowosądeckim: Podtopione drogi i domy

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które występują na terenie Powiatu Nowosądeckiego gminy szacują straty i wprowadzają pogotowie przeciwpowodziowe.

  • ŁOSOSINA DOLNA: ogłoszono alarm powodziowy, wprowadzono dyżury całodobowe w Urzędzie Gminy Łososina Dolna. Zalana została droga krajowa nr 75 w Witowicach Dolnych oraz stadion sportowy w Witowicach Dolnych.
  • ŁĄCKO: trwa weryfikacja szkód po intensywnych opadach deszczu, które spowodowały zniszczenia w infrastrukturze drogowej oraz lokalne podtopienia. Działania służb prowadzone są w miejscowościach: Zagorzyn, Łącko, Zarzecze, Brzyna oraz Łazy Brzyńskie.
  • STARY SĄCZ: podtopieniu uległa lokalna droga dojazdowa do ul. Węgierskiej oraz jedno gospodarstwo znajdujące się w pobliżu; w miejscowości Mostki podtopieniu uległo jedno gospodarstwo domowe (zalana piwnica) wraz z drogą dojazdową; potok Bogusławiec w miejscowości Barcice przekracza stan alarmowy; w miejscowości Gaboń woda opadowa z lasu spowodowała zagrożenie podtopieniem dla prywatnego gospodarstwa.
  • GRÓDEK NAD DUNAJCEM: wójt wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe. Całkowity brak przejazdu na drodze gminnej: Jelna – Niwy - Targowiska (oberwanie drogi, prawdopodobnie osuwisko); oberwanie pobocza drogi gminnej Lipie – Zbęk -Miłkowa (oberwanie pobocza drogi do potoku); oberwanie pobocza drogi gminnej Tropie – Habalina - Sarys (oberwanie pobocza przy drodze).
  • GMINA KAMIONKA WIELKA: zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe.
  • KORZENNA: wójt wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe oraz dyżury Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zalana droga Łęka Wykop – Mogilno; osuwisko w Mogilnie; Korzenna - zalanie domu i posesji; Koniuszowa - woda wystąpiła z koryta i zagraża budynkowi.
  • NAWOJOWA: zalana posesja i dom.
  • MIASTO GRYBÓW: wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe i dyżury całodobowe w Urzędzie Miasta Grybów. Woda opadowa spływająca z okolicznych pól powoduje lokalne podtopienia. OSP Grybów Biała działa w terenie zabezpieczając nieruchomości. Doraźnie dostarczane są worki z piaskiem w miejsca, gdzie wystąpiły podtopienia. Wszystkie służby są w gotowości. Został wprowadzony całodobowy dyżur telefoniczny. AKTUALIZACJA. Sytuacja jest stabilna. Poziom wody w rzece nieznacznie spadł. Wszystkie służby są w gotowości.


Źródło: SPNS, fot. Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować