Pogoda - Sądeckie.pl

9

Dzisiaj jest: 09. 12. 2021 Do końca roku: 22 dni
Jakość Powietrza:

Kolejne inwestycje na małopolskich drogach m.in. w miejscowości Laskowa

Kolejne inwestycje na małopolskich drogach m.in. w miejscowości Laskowa

Laskowa w gminie Limanowa, Nowe Dwory w gminie Brzeźnica, Kobylec i Brzezowa w gminie Łapanów oraz Trzebinia – to miejscowości, w których już niebawem rozpoczną się ważne dla mieszkańców i samorządów inwestycje drogowe. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie zezwolenia na realizację tych inwestycji. Inwestorzy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich mogą przystępować do prac, ponieważ decyzjom został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W miejscowości Laskowa Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizuje inwestycję pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 odc. 210 w km 5+866.00 do km 6+073.00 wraz z infrastrukturą techniczną – w ramach zadania: zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW965 odc. 210 od km 5+915 do km 5+945, która jest częścią szerszego zamierzenia budowlanego obejmującego modernizację drogi wojewódzkiej DW 966 Wieliczka – Tymowa oraz drogi DW 965 Bochnia – Limanowa.


Rozbudowywana droga wojewódzka DW 965 zostanie poprowadzona po istniejącej trasie. Dotychczasowa funkcja użytkowa drogi pozostanie bez zmian, dodatkowo po stronie prawej, bezpośrednio przy jezdni zaprojektowano na całej długości ścieżkę pieszo-rowerową. Natomiast na odcinku ponad dwustumetrowym zaprojektowano zabezpieczenie osuwiska za pomocą 87 pali wierconych, gwoździ gruntowych i siatki stalowej.
Rozbudowa drogi krajowej nr 44 wraz z rozbudową skrzyżowania tej drogi z drogą powiatową nr 1768K i drogą gminną nr 470029K – to inwestycja realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w miejscowości Nowe Dwory w gminie Brzeźnica.


Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym widoczności na istniejącym skrzyżowaniu. Aktualnie w jego rejonie, w odległości ok. 0,9 m od krawędzi jezdni drogi krajowej DK 44 zlokalizowany jest budynek tzw. karczmy w Nowych Dworach. Na rozbiórkę tego budynku, po spełnieniu określonych warunków, została wydana zgoda Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


W ramach inwestycji na wlocie nadrzędnym skrzyżowania od strony Krakowa w kierunku Wadowic wydzielony zostanie dodatkowy pas dla relacji skrętu w lewo, z drogi krajowej DK 44 w drogę powiatową nr 1768K. Na przeciwległym wlocie drogi krajowej od strony Oświęcimia zaprojektowano wyspę kryjącą. Droga powiatowa i droga gminna będą posiadały wloty jednopasowe. Rozbudowa obejmuje również m.in.: rozbudowę jezdni drogi krajowej i drogi gminnej, budowę chodników i poboczy, rozbiórkę, budowę i przebudowę zjazdów, rozbiórkę i budowę rowów drogowych, rozbiórkę i budowę przepustów drogowych.


Dla dobrego i bezpiecznego skomunikowania ruchu dla pieszych wyznaczone zostaną dwa dodatkowe przejścia dla pieszych: na drodze krajowej DK 44 oraz na drodze gminnej nr 470029K. Na drodze powiatowej nr 1768K przejście dla pieszych zostanie odtworzone. Ponadto w projekcie przewidziano wykonanie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych, co również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.


Rozbudowa 130-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej DW 966 wraz z niezbędną infrastrukturą – to inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w miejscowościach Kobylec i Brzezowa w gminie Łapanów.


W związku ze złym stanem technicznym istniejącego mostu zachodzi konieczność jego przebudowy. Budowa nowego obiektu zapewni jego odpowiednią klasę obciążenia, a wykonane prace przyczynią się do poprawy warunków ruchowych, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników drogi, środowisko, krajobraz czy ogólne warunki estetyczne. Prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej DW 966 spowodują również usunięcie ubytków w konstrukcji jezdni.


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jako inwestor, zrealizuje jeszcze jedną inwestycję. Wojewoda podpisał zrid pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 791 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 101016K oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w mieście Trzebinia.


Inwestycja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, będzie polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną 101016 K. Zostanie również wybudowana niezbędna infrastruktura m.in. sygnalizacja świetlna, wyspa kanalizująca ruch z azylem dla pieszych, zjazdy indywidualne, przebudowany zostanie zjazd publiczny, a rozbudowane zostaną chodniki i pobocza. Głównym celem inwestycji jest rozładowanie ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania i zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i samochodowym.


Źródło: MUW

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować