Kolejny krok do wybudowania w Starym Sączu około 100 tanich mieszkań na wynajem

Rada Miejska wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Stary Sącz wkładu niepieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska. Wkładem będą gminne działki.

Kolejny krok do wybudowania w Starym Sączu około 100 tanich mieszkań na wynajem

Gmina wniesie do spółki grunt o powierzchni nieco ponad 1 ha, złożony z kilku działek położnych za kościołem pw. Miłosierdzia Bożego. To kolejny krok do wybudowania w Starym Sączu około 100 mieszkań. Przeznaczone one będą na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale posiadają zdolność czynszową. To mieszkania dla rodzin o średnich dochodach, których nie stać na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym.


Inwestycje SIM – jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii – są zabezpieczone finansowo przez stabilny i szeroki wachlarz instrumentów finansowych, który powinien pozwolić gminom na szybką realizację projektów mieszkaniowych. Gminy przystępujące do SIM będą mogły skorzystać z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki z niego posłużą sfinansowaniu części lub całości wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej.


Każda z gmin otrzyma wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) kwotę do 3 milionów złotych. Dodatkowo każda gmina, która przystąpiła do SIM Małopolska będzie mogła otrzymać bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10% kosztów realizacji inwestycji. Do dyspozycji jest także bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat (BGK) dla gmin na budowę mieszkań, który wynosi do 35% kosztów inwestycji.


Społeczna inicjatywa mieszkaniowa to spółka realizująca budownictwo społeczne i jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Pierwszą w Małopolsce spółkę w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powołano z naszym udziałem w sierpniu tego roku. Pod porozumieniem podpisali się wówczas przedstawiciele 16 gmin z Małopolski, ale tylko Stary Sącz i Korzenna z powiatu nowosądeckiego. Teraz czas na kolejny krok. Widzimy w tym szansę na zatrzymanie jakiejś części młodych ludzi w Starym Sączu - informuje Burmistrz Jacek Lelek.


Inwestycja w Starym Sączu przewiduje realizację budynku mieszkalnego o czterech kondygnacjach nadziemnych i 100 mieszkań o zróżnicowanym metrażu w jednym budynku wielorodzinnym bez podpiwniczenia i garaży podziemnych. Rozpoczęcie budowy zakłada się w IV kwartale 2022 r. Mieszkania będą miały od 40 m2do 65 m 2. Przewiduje się wybudowanie miejsc postojowych w ilości minimum jedno miejsce na jedno mieszkanie plus miejsca do czasowego parkowania. W budynku będą przewidziane mieszkania z dostępem dla osób niepełnosprawnych (dostęp przez pochylnię i windę), a cały budynek będzie miał 6675 m2.


Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować