Pogoda Nowy Sącz

4

Dzisiaj jest: 04. 10. 2022 Dni od początku roku: 276 Dni do końca roku: 88
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

LIDER MAŁOPOLSKI - po raz 22 przyznano wyróżnienia. Wśród laureatów miasto Nowy Sącz i Gorlice

LIDER MAŁOPOLSKI - po raz 22 przyznano wyróżnienia. Wśród laureatów miasto Nowy Sącz i Gorlice

Kapitała Konkursu „LIDER MAŁOPOLSKI – Najlepsze Przedsięwzięcie Roku 2021 w Małopolsce ”, w skład której wchodzi 27 samorządowców – członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

Kapituła co roku przyznaje 10 równorzędnych Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI oraz jeden Tytuł Specjalny.


XXII edycja Konkursu jest znakomitą okazją do promowania i zaprezentowania „lokomotyw Małopolski”: najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonań oraz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji z terenu historycznej Małopolski. Kapituła Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI złożona z 27 członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przyznała 10 równorzędnych Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI 2021 r. oraz Tytuł Specjalny 2021 następującym przedsięwzięciom:


TYTUŁ SPECJALNY 2021

Zamek Królewski na Wawelu uhonorowany za zrealizowanie 30-letniego cyklu rewaloryzacji

Wzgórze Wawelskie to prawdziwa perła i wizytówka Krakowa – powód do dumy i miejsce szczególnie ważne dla każdego Krakowianina, Małopolanina i Polaka, a także dla milionów gości z zagranicy.

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki wraz z Katedrą na wawelskim wzgórzu to miejsce o największym znaczeniu historycznym i kulturalnym w Polsce. Wielowiekowa siedziba królów i symbol polskiej państwowości, w roku 1930 Zamek stał się także jednym z najważniejszych muzeów w kraju, przechowującym cenny zespół obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany i mebli. W komnatach eksponowane są słynne arrasy Zygmunta Augusta i wspaniałe renesansowe malowidła włoskie z kolekcji Lanckorońskich, a wawelskie zbiory sztuki wschodniej obejmują znakomitą i największą w Europie kolekcję namiotów.

Zbiory Zamku są prezentowane na kilku stałych ekspozycjach, przybliżających wygląd królewskiej rezydencji w wiekach XVI i XVII.

Działania edukacyjne (lekcje muzealne, konkursy, warsztaty plastyczne, wykłady) prowadzone przez pracowników muzeum mają na celu zapoznanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z historią, sztuką i kulturą Zamku w kontekście historii miasta i kraju. Wzgórze jest też miejscem licznych koncertów – muzyki symfonicznej, kameralnej oraz spektakli operowych.

Przez ostatnie 30 lat Zamek pod kierownictwem prof. Jana Ostrowskiego przeszedł gruntowną rewaloryzację w ramach wieloletniego programu rewitalizacji budowli i terenów na Wzgórzu Wawelskim, zbiory muzealne powiększyły się o 1/3, m.in. o kolekcję przekazaną przez Karolinę Lanckorońską i Krystynę Czapską, stworzono od podstaw dział konserwatorsko-techniczny, poszerzono powierzchnię ekspozycyjną i wiele wystaw czasowych. Wśród najważniejszych z nich były m.in.: "Na znak świetnego zwycięstwa" z racji

600-lecia bitwy pod Grunwaldem, "Sapiehowie – kolekcjonerzy i mecenasi" oraz prezentowane za granicą:

"Kraj skrzydlatych jeźdźców" w USA 1999-2000 i "Skarby Polski" przygotowane wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie i pokazywane w 2010 r. w Japonii

Obecnie w ramach projektu „Wawel otwarty” o budżecie 38,5 mln zł realizowana jest nowa aranżacja Skarbca Koronnego, lepsze oświetlenie Smoczej Jamy, poprawa dostępności, w tym dla osób niepełnosprawnych, zmiana aranżacji komnat i apartamentów, modernizacja systemu bezpieczeństwa i oświetlenia wnętrz zamku, jak i zewnętrznej części budynków administracyjnych.

Zamek Królewski na Wawelu odwiedza 1,5 mln osób rocznie.


LIDER MAŁOPOLSKI 2021

1. Ciężkowice – Park Zdrojowy im. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza

Na powierzchni ponad 6 hektarów powstał m.in. ogród sensoryczny, strefa dla dzieci czy tężnia solankowa. Park Zdrojowy w Ciężkowicach podzielony jest na 4 strefy: strefę lasu i ścieżek spacerowych, relaksu dla dzieci i dorosłych, zespołu balneologii, strefę relaksu przyrodniczego. Na terenie Parku Zdrojowego jest dostępna dla odwiedzających infrastruktura rekreacyjna i turystyczna, w tym urządzenia do hydroterapii (wodolecznictwa), alpinarium (ogród zbudowany ze skał i ziemi, wraz z górskimi układami roślinności), arboretum (ogród dendrologiczny), brodziki z łazienkami mineralnymi, sieć alejek, wrzosowisko, siłownia terenowa, plac zabaw, ogrody wodne, tężnia, ogród sensoryczny i inne. Położenie Parku Zdrojowego daje możliwość zorganizowania półdniowej wycieczki pieszej łączącej kilka ciekawych atrakcji, m.in. Wąwóz Czarownic i rezerwat Skamieniałe Miasto. Budowa Parku Zdrojowego jest częścią większej inwestycji, która ma pomóc Ciężkowicom w staraniach o uzyskanie statusu uzdrowiska. Obok niego ma bowiem powstać Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz ścieżka w koronach drzewa. Obiekt nosi imię zmarłego w 2020 r. Burmistrza Ciężkowic Zbigniewa Jurkiewicza, który był inicjatorem powstania tego miejsca. Korzystanie z Parku Zdrojowego na terenie otwartym jest bezpłatne. Koszt całej inwestycji to ponad 23 mln zł. Dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło ponad 15,5 mln zł.

2. Miasto Kraków - nowy gmach Muzeum Fotografii w Krakowie

Muzeum Fotografii w Krakowie działające od 1975 r. jest jedyną w Polsce instytucją muzealną poświęconą w całości medium fotograficznemu posiadającą bardzo bogate, unikalne zbiory z XIX i XX wieku. W ramach realizacji projektu budowy głównej siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie przy Rakowickiej 22 powstało 3 300 m2 powierzchni użytkowej w wyremontowanym i przebudowanym budynku zabytkowej Zbrojowni Twierdzy Kraków. Autor koncepcji architektonicznej Marek Pabich zadecydował, że przed charakterystycznym ceglanym zabytkiem stanie lekki i nowoczesny szklany pawilon w harmonijny sposób korespondujący z zabytkową architekturą Zbrojowni, a część funkcji muzeum (m.in. sale edukacyjne, konferencyjne i szatnia) zostanie umieszczona w podziemiu. Rozbudowa Zbrojowni o 1 300 m3 sprawiła, że w nowym budynku mieści się zarówno wystawa główna i sala wystaw czasowych, pomieszczenia biurowe i administracyjne, ale także kawiarnia, księgarnia, sale konferencyjne i edukacyjne i ogólnodostępna biblioteka z pokaźnymi zbiorami poświęconymi fotografii. Całkowita wartość projektu Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum

wystawienniczo – edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie wyniosła 35 600 000,00 PLN. Dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kraków wyniosło 28 720 846 zł, a pozostała część z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

3. Bochnia – rozbudowa oczyszczalni ścieków

W ramach inwestycji rozbudowano linię technologiczną przeróbki osadów ściekowych, zbudowano suszarnię słoneczną osadów ściekowych, wzniesiono też instalacje do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz z montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego. Jednocześnie usprawniono zarządzanie poprzez budowę inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad całym systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym. Najbardziej odczuwalną dla mieszkańców Bochni wartością inwestycji MPWiK jest dezodoryzacja zapachów. Istniejące otwarte komory fermentacji zostały zastąpione wydzielonymi (zamkniętymi) komorami fermentacji dzięki temu w procesie fermentacji mezofilowej osadów, tłuszczów i odpadów zielonych, wytwarzany jest biogaz, który wykorzystuje się do zasilania agregatu kogeneracyjnego oraz awaryjnie do zasilania kotłów gazowych w celu częściowego pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną do celów grzewczych i technologicznych. Inwestycja o pełnej nazwie „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” pochłonęła ponad 77,4 mln zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni otrzymało na to zadanie 40 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Brakującą znaczną część funduszy MPWiK dołożyło z własnego budżetu.

4. Zakłady Mechaniczne w Tarnowie – Polska Grupa Zbrojeniowa

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. prowadzą działalność przemysłową nieprzerwanie od 1917 r., co czyni firmę jednym z najstarszych przedsiębiorstw w Tarnowie. Spółka produkuje uzbrojenie i sprzęt wojskowy począwszy od lat 50-tych. Sukcesywnie rozwijane kompetencje przedsiębiorstwa pozwalają obecnie na realizację urządzeń w dziedzinie konstrukcji mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, systemów komputerowych włącznie z oprogramowaniem. Wizytówką przedsiębiorstwa jest szeroka oferta uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w której szczególną rolę odgrywają karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, moździerze oraz sprzęt szkolno-treningowy. Hitem eksportowym są artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze . Utworzone w firmie Centrum Badawczo – Rozwojowe ma możliwość tworzenia nowoczesnych produktów dla wojska oraz służb mundurowych i daje podstawę do umocnienia przez Spółkę swojej pozycji w gronie liderów polskiego przemysłu obronnego, rozwijając także sprzedaż na rynkach zagranicznych. Własne zaplecze badawczo-rozwojowe umożliwia autonomiczne podążanie z rozwojem techniki wojskowej. W CBR opracowywane są złożone systemy uzbrojenia, oparte na własnych konstrukcjach komponentów elektronicznych i oprogramowania informatycznego: komputerów i monitorów militarnych, manipulatorów sterujących, napędów, pulpitów operatorskich. Od 2015 r. ZMT są członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W ZM Tarnów pracuje ok. 1000 osób.

5. Google – Oddział w Krakowie

Polski Oddział Google powstał w 2007 roku w Krakowie, jako pierwsze w Europie Środkowowschodniej centrum badawczo-rozwojowe. W krakowskim centrum pracują osoby odpowiedzialne za wyszukiwarkę internetową Google, strukturę pokazywania wyników oraz usługę Google TV.

Obecnie Google ogłosił nowy etap inwestycji w Polsce. Koncern tworzy w Krakowie zespół inżynierski tworzący kluczowe elementy swojej chmury obliczeniowej. To drugie miasto, po Warszawie, gdzie Google zatrudni wykwalifikowanych specjalistów i specjalistki z sektora IT do pracy przy zaawansowanych technologiach chmurowych i projektach odpowiadających za infrastrukturę światowego internetu. Rekrutacja krakowskiego zespołu Google już się rozpoczęła, a w najbliższych latach przewidywany jest dynamiczny wzrost zatrudnienia.

Zgodnie z zapowiedzią, inżynierowie Google w Krakowie będą pracować w zespołach odpowiedzialnych za kluczowe elementy usług chmury obliczeniowej i globalnej infrastruktury internetowej. To m.in. platforma Content Delivery Network, pozwalająca przesyłać do internautów na całym świecie dane, multimedia oraz transmisję strumieniową z wykorzystaniem globalnej sieci Google, system Borg - zarządzający pracą centrów danych Google - czy usługi takie jak BigQuery, które są wykorzystywane przez największe światowe firmy do analizy ich danych.

6. Bielsko-Biała - nowy pawilon Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II

Rozbudowa Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej to jedna z najważniejszych inwestycji na Podbeskidziu ostatnich lat.

Pięciokondygnacyjny nowoczesny budynek o powierzchni 4600 m2 naszpikowany technologią to miejsce, w którym pacjenci onkologiczni mogą liczyć na kompleksową diagnostykę oraz leczenie.

Obiekt jest jednym z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Nowy pawilon szpitala został wyposażony w najwyższej jakości sprzęt i aparaturę medyczną. W szpitalu pojawiły się: hybrydowy system SPECT/CT, rentgenowski tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny o natężeniu pola magnetycznego minimum 3 T, nowoczesny mammograf cyfrowy z tomosyntezą i przystawką do biopsji stereotaktycznej, cyfrowy aparat rentgenowski z telekomando oraz dodatkowym stanowiskiem do zdjęć płucnych.

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej zostało rozbudowane o pięciokondygnacyjny budynek, który został połączony z istniejącymi obiektami. W nowym budynku są m.in. zakład medycyny nuklearnej, a także zakład diagnostyki obrazowej – pracownia mammografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Dwa piętra zajął blok łóżkowy (70 łóżek), na trzecim piętrze umiejscowiony został pełny blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi. W budynku są także izba przyjęć oraz rejestracja do pracowni diagnostycznych. Koszt jego budowy i wyposażenia to ok. 150 mln zł, z czego 80 mln to dofinansowanie zewnętrzne. Rozbudowa Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej została uhonorowana również jako najlepsze przedsięwzięcie przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

7. Województwo Małopolskie – Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest instytucją kultury Samorządu Województwa Małopolskiego.

Muzeum kontynuuje działalność Małopolskiej Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach oraz Ośrodka Budownictwa Ludowego w Szymbarku, przemianowanego w roku 2010 na Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa. Muzeum sprawuje również opiekę nad kulturowym dziedzictwem mniejszości łemkowskiej zamieszkałej w regionie.

Instytucja składa się z czterech oddziałów: Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach - główna siedziba Muzeum stworzona w zabytkowym Dworze Karwacjanów - siedzibie założycieli i właścicieli Gorlic, odbudowanej w roku 1992. , Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, Ośrodka Konferencyjno Wystawienniczego „Kasztel w Szymbarku” oraz Zagrody Maziarskiej w Łosiu wraz z cerkwią w Bartnem.

Misją Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, sztuki, etnografii, architektury i budownictwa ludowego, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna. Muzeum dysponuje lokalnymi platformami kulturalnego dialogu (w tym transgranicznego), promuje nowe standardy upowszechniania kultury i edukacji historycznej oraz historię własną i innych narodów. Aktywnie pracuje na rzecz kształtowania społeczeństwa poprzez starannie dobraną i bogatą ofertę programową w postaci wystaw, koncertów, lekcji muzealnych, konferencji i spotkań naukowych, a także rozrywki.

8. Brainly startup z Krakowa - największa na świecie edukacyjna platforma do wzajemnej pomocy w nauce

Brainly, największa na świecie platforma do wzajemnej pomocy w nauce rośnie, skupiając się na jak najlepszym zaspokajaniu potrzeb użytkowników. Ich zadowolenie jest najlepszą rekomendacją i pozwala na rezygnację z kosztownych działań marketingowych. Pochodzący z Polski serwis edukacyjny może pochwalić się 350 milionami użytkowników w 35 krajach. W sumie Brainly zebrało już 150 mln dolarów finansowania - najwięcej wśród polskich start-upów.

Ideą założycieli było stworzenie wirtualnej świetlicy, czyli platformy, dzięki której będzie można dzielić się wiedzą i wzajemnie sobie pomagać. Platforma edukacyjna Brainly jest obecnie największym na świecie serwisem promującym metodę uczenia się opartą na dzieleniu się wiedzą (ang. peer-to-peer learning). Po pierwszym roku istnienia Brainly z portalu korzystał już milion użytkowników. Dziś, po 12 latach obecności na rynku, Brainly może pochwalić się 350-milionową społecznością uczniów, rodziców i nauczycieli z całego świata. Około 11 mln z nich to użytkownicy polscy.

Na samym początku Brainly tworzyło zaledwie kilka osób, a biuro znajdowało się w mieszkaniu w krakowskiej kamienicy. Obecnie firma ma dwie siedziby główne – w Krakowie i Nowym Jorku – oraz biuro w Barcelonie, obsługujące kraje Ameryki Łacińskiej i Hiszpanię. Dziś zatrudnia ponad 200 osób z kilkudziesięciu krajów.

Wśród marek, które znalazły się w tym czasie w gronie brandów korzystających z platformy Brainly do swoich celów komunikacyjnych są m.in. CocaCola, L'Oreal, H&M, PKO BP, Brita, Cartoon Network, Viacom, Samsung, Komputronik, TVN, Orange, Żabka, FritoLay.

9. Nowy Sącz – przebudowa Parku Strzeleckiego

Miasto Nowy Sącz podjęło się zrealizowania projektu „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, który został przygotowany w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Teren interwencji projektowej obejmował park oraz teren bezpośrednio z nim sąsiadujący o łącznej powierzchni 9,7 ha. Efektem procesu rewitalizacji jest ponowne zagospodarowanie terenu i stworzenie stref o różnej funkcji: społecznej, kulturalnej, rekreacyjnych i turystycznej. W ramach projektu powstały m.in.: amfiteatr z miejscami dla 3070 osób , place zabaw z sadzawką, ścieżką wodną, pawilon parkowy, pętla gimnastyczna wyposażona w 10 elementów do ćwiczeń, fontanna z placem wejściowym, fontanna składa się z 81 dysz z programowaniem zmiennego natężenia wody w strumieniach, i reżyserowanie światłem , monitoring zewnętrzny, miejsca postojowe (ok 280 miejsc). Zastosowane rozwiązania cechują wysokie walory estetyczne i użytkowe oraz nowatorskie w skali subregionalnej rozwiązania.

Całkowita wartość projektu: 53.092.480,95 zł, dofinansowany kwotą prawie 30 mln zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz budżetu Państwa i środków własnych.

10. Gdów – Kuter Port – największa plaża w Małopolsce w Marszowicach

Kompleks wypoczynkowy Kuter Port Nieznanowice w okolicach Gdowa jest zaprojektowany i rozbudowywany w klimacie nadmorskiego ośrodka. To pierwsze strzeżone kąpielisko w gminie Gdów i trzecie w powiecie wielickim. Jednocześnie będzie mogło wypoczywać tam ok. 3000 osób.

Na ogrodzonym obszarze o powierzchni ponad 30 ha znajduje się m.in. piaszczysta plaża, kąpielisko, restauracja w kształcie i wyposażeniem kutra wraz z salą bankietową, przestrzeń wypoczynkowo rekreacyjna, kemping , kompleks całorocznych domków, łowisko dla wędkarzy. Tuż przy plaży znajduje się bezpłatny parking na kilkaset pojazdów, a przy kasach stanowiska postojowe na rowery. Obiekt jest oddalony zaledwie 40 km od centrum Krakowa.

Na terenie największej w Małopolsce piaszczysto-trawiastej plaży z dużym terenem rekreacyjnym znajduje się kąpielisko podzielone na trzy strefy głębokości (brodzik dla dzieci – 0,4 m; strefa dla nieumiejących pływać – 1,2 m; strefa dla umiejących pływać – 1,8 m). Nad bezpieczeństwem gości czuwają ratownicy.


Źródło: Materiały nadesłane do redakcji - Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować