Małopolska Noc Naukowców w Akademii Nauk Stosowanych za nami

Już po raz 17. odbyła się na Małopolską Noc Naukowców. W miniony piątek 29 września Kampus dydaktyczno-sportowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 2 odwiedziły tłumy. Na przybyłych czekało mnóstwo naukowych atrakcji związanych m.in. z ochroną klimatu a także postacią Mikołaja Kopernika. Były warsztaty edukacyjne, eksperymenty i pokazy, warsztaty samoobrony, nordic walking, a nawet własnoręcznie można było przygotować sushi.

Małopolska Noc Naukowców w Akademii Nauk Stosowanych za nami

W tym roku tematyka Małopolskiej Nocy Naukowców koncentrowała się wokół ekologii, takich zagadnień jak: zmiany klimatyczne, ochrona wód, inteligentne i bardziej zielone miasta, zdrowa gleba i żywność oraz ochrona zdrowia. Nie od dziś wiadomo, że nauka przez zabawę, zajęcia artystyczne czy sportowe dają możliwość lepszego poznania otoczenia oraz odkrycia tajemnic codziennej pracy naukowców, którzy starają się, aby nasze życie było lepsze, łatwiejsze i bardziej nowoczesne. W ostatni piątek września w godzinach wieczornych i nocnych sześć wydziałów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i ich partnerzy przygotowali kilka godzin atrakcji nie tylko dla młodych uczestników, ale dla całych rodzin. Popradzki Park Krajobrazowy przybliżył dzieciom i młodzieży walory ich najbliższego otoczenia (regionu): świata roślin, zwierząt, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych terenu Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dwa konkursy: plastyczny „Kim był Mikołaj Kopernik? ” oraz multimedialny „Wstrzymał słońce, ruszył ziemię …”, a postać Kopernika i jego osiągnięcia dodatkowo stały się inspiracją do Warsztatów planowania kariery zawodowej przygotowanych przez Akademickie Biuro Karier.


Co przygotowały Wydziały?

Wydział Nauk Ekonomicznych: Smart city – czy polskie miasta są już „smart”? (prezentacja wykorzystywanych inteligentnych rozwiązań w różnych obszarach funkcjonowania miast Polski), EkoMatma (zagadki, gry i zabawy matematyczne dotyczące m.in. ochrony środowiska, segregacji odpadów, czystego powietrza, ocieplenia klimatu), Świat w zasięgu ręki (gry i zabawy geograficzne, np. układanie puzzli obejmujących podstawową wiedzę z obszaru geografii/turystyki świata i Europy z uwzględnieniem obszarów najbardziej zagrożonych oraz najbardziej chronionych w kontekście ochrony klimatu).

Wydział Nauk Humanistycznych: Eco competition (gry i zabawy w języku angielskim dotyczące ekologii, klimatu, ochrony środowiska), Warsztaty Water matters oraz prezentacje Guerilla gardening oraz Ekoturystyka w Niemczech.

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie: Test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Warsztaty NORDIC WALKING oraz samoobrony, a także ćwiczenia na basenie.

Wydział Nauk Społecznych i Sztuki: Łamańce językowe – warsztaty poświęcone treningowi poprawnej dykcji), Miasto na wodzie – projekcja multimedialna, Co może woda? – warsztaty, Ryby, żaby, raki.. – świat podwodny – warsztaty, Zmiany klimatu – negocjowalne sposoby modyfikacji postaw w drodze do zrównoważonego rozwoju – wykład.

Wydział Nauk Inżynieryjnych: Żywność – powrót do korzeni – warsztaty, Innowacyjny plastyfikator TDAE eliminujący oddziaływanie rakotwórcze przy produkcji opon samochodowych – wykład, Inteligentne miasta jako żywe organizmy – prezentacja oraz Modelowanie sytuacji kolizyjnych z pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne.

Wydział Nauk o Zdrowiu: Okiem mikroskopu – pokazy, Co masz w sobie? (analiza składu ciała z wykorzystaniem analizatora InBody oraz Tanita), Bądź jak pielęgniarka – zwiedzanie laboratoriów, Prezentacja stołu anatomicznego – warsztaty, Karetka pogotowia ratunkowego – zwiedzanie laboratoriów, Pokaz umiejętności ratowniczych w przypadku osoby nieprzytomnej – pokazy oraz Warsztaty przygotowywania sushi.


Więcej zdjęć  tutaj.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować