Małopolskie samorządy, w tym miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki otrzymają dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa

Samorządy to fundament polskiego rozwoju. Dlatego rząd wspiera je finansowo z różnych źródeł, w tym z dotacji i programów. W 2023 r. ustawą okołobudżetową zaplanowano dodatkowe 14 mld zł dla samorządów w całym kraju. Dla Małopolski to oznacza ok. 1,2 mld zł, które trafią do wszystkich gmin, miast i powiatów. Samorządy będą miały pełną swobodę w wyborze celów, na które przeznaczą te środki. To szansa na realizację inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Małopolskie samorządy, w tym miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki otrzymają dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa

Dodatkowe środki dla małopolskich samorządów

1 178 133 217 zł – tyle wynosi suma dodatkowych subwencji, które otrzymają 202 małopolskie samorządy: gminy, powiaty i województwo.


Przyznane kwoty mieszczą się w przedziale od ok. 140 mln zł do 1,5 mln zł.


Kwotę ponad 10 mln zł otrzyma 17 samorządów, a 43 samorządy otrzymają od 5 mln zł do prawie 10 mln zł.


Kraków otrzymał ponad 140 mln zł, Tarnów – 40 mln zł, a Nowy Sącz – prawie 36 mln zł.


Spośród miast do Chrzanowa trafi prawie 15 mln zł, do Wadowic – ponad 10 mln zł, a do Brzeska – ok. 8,5 mln zł.


Największa kwota – spośród powiatów – zostanie skierowana do powiatu krakowskiego – ponad 18 mln zł, nowotarskiego – ponad 13 mln zł i nowosądeckiego – prawie 13 mln zł. Powiat olkuski może liczyć na ok. 7,6 mln zł, a suski – ok. 6,7 mln zł.


Podział środków: tutaj.


Dodatkowe 14 mld złotych dla samorządów dzięki nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok

W związku z dynamicznymi zmianami na arenie międzynarodowej i w gospodarce światowej, rząd podjął decyzję o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz ustaw towarzyszących. Celem nowelizacji jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa państwa, a także wsparcie rozwoju lokalnego i poprawa sytuacji pracowników sektora publicznego.


W ramach nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano m.in.:

  • Zwiększenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) o ponad 14 mld zł, co pozwoli samorządom na swobodne dysponowanie dodatkowymi środkami na realizację zadań własnych i zleconych, takich jak inwestycje, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport czy pomoc społeczna.
  • Przyznanie dodatkowych środków dla pracowników sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 r., co stanowi formę docenienia ich pracy i zaangażowania w trudnym czasie pandemii.
  • Przekazanie dodatkowych środków dla nauczycieli na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych oraz na realizację programu "Dobry start", który ma na celu wsparcie uczniów i rodziców w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych.


Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że nowelizacja ustawy budżetowej jest wyrazem troski o dobrobyt obywateli i rozwój kraju.

Chcemy, aby nasza polityka była zrównoważona, sprawiedliwa i solidarna. Chcemy, aby każdy region, każda gmina, każda miejscowość miała szansę na rozwój. Chcemy, aby nasi pracownicy, nasi mieszkańcy zarabiali godnie i żyli godnie. To jest nasz cel i nasza misja - powiedział premier.


Minister finansów Magdalena Rzeczkowska zaznaczyła, że nowelizacja ustawy budżetowej jest odpowiedzią na aktualne wyzwania i potrzeby państwa.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i finansowego. Dlatego dostosowujemy nasz budżet do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej. Jednocześnie nie zapominamy o wsparciu dla JST, pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli. To są grupy, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa - powiedziała minister.


Dochody samorządów

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w 2015 r. samorządy otrzymały 38,1 mld zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W 2022 r. ta kwota wzrosła do ponad 67,7 mld zł (w tym 13,7 mld zł dodatkowych udziałów w PIT przekazanych w 2022 r. na finansowanie wydatków w 2023 r.). Oznacza to wzrost o 29,5 mld zł, czyli o 77 proc.


Spośród największych miast, najwięcej dochodów z PIT uzyskała Warszawa - ponad 6,9 mld zł w 2022 r., co stanowi wzrost o 62,2 proc. w porównaniu z 2015 r., kiedy to miasto otrzymało blisko 4,3 mld zł. Na drugim miejscu znalazł się Kraków, który zwiększył swoje dochody z PIT z ponad 1,1 mld zł w 2015 r. do ponad 2 mld zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 80,8 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Wrocław, który uzyskał blisko 1,7 mld zł z PIT w 2022 r., co stanowi wzrost o 74,7 proc. w stosunku do 958 mln zł w 2015 r. Na czwartym miejscu znalazł się Gdańsk, który zwiększył swoje dochody z PIT z 655 mln zł w 2015 r. do ponad 1 mld zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 63,4 proc.


W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), samorządy również odnotowały znaczny wzrost dochodów. W 2015 r. samorządy otrzymały blisko 7,1 mld zł z tytułu udziału w CIT. W 2022 r. ta kwota wzrosła do blisko 15,2 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko 8,1 mld zł, czyli o 114 proc.


Z analizy danych wynika, że najwięcej dochodów z CIT uzyskała Warszawa - blisko 1,4 mld zł w 2022 r., co stanowi wzrost o 132,5 proc. w porównaniu z 587 mln zł w 2015 r. Na drugim miejscu znalazł się Kraków, który zwiększył swoje dochody z CIT z 88 mln zł w 2015 r. do 229 mln zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 160,2 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Gdańsk, który uzyskał 163 mln zł z CIT w 2022 r., co stanowi wzrost o 132,9 proc. w stosunku do 70 mln zł w 2015 r. Na czwartym miejscu znalazł się Wrocław, który uzyskał 184 mln zł z CIT w 2022 r., co stanowi wzrost o 78,6 proc. w porównaniu z 103 mln zł w 2015 r.


Ogólna wartość dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat. Według danych Ministerstwa Finansów, w 2015 roku JST otrzymały ponad 199 miliardów złotych, w tym 13,7 miliarda złotych dodatkowych środków. W 2022 roku suma ta wzrosła do blisko 346 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 74 procent.


Wśród największych miast Polski, najwyższe dochody samorządowe osiągnęły:

  • Warszawa, która zwiększyła swoje dochody z 14,3 miliarda złotych w 2015 roku do 21,7 miliarda złotych w 2022 roku, co oznacza wzrost o 51,7 procent.
  • Gdańsk, który podniósł swoje dochody z 2,7 miliarda złotych w 2015 roku do 4,4 miliarda złotych w 2022 roku, co oznacza wzrost o 63 procent.
  • Wrocław, który zwiększył swoje dochody z 3,6 miliarda złotych w 2015 roku do 6,1 miliarda złotych w 2022 roku, co oznacza wzrost o 69,4 procent.
  • Kraków, który podniósł swoje dochody z 4,1 miliarda złotych w 2015 roku do 7,2 miliarda złotych w 2022 roku, co oznacza wzrost o 75,6 procent.


Jednostki samorządu terytorialnego wykazały również wysoką dyscyplinę finansową. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19, samorządy zamknęły rok budżetowy z nadwyżką operacyjną wynoszącą 26,8 miliarda złotych. Było to znacznie więcej niż planowana nadwyżka na poziomie 4,7 miliarda złotych.


Rząd wspiera samorządy w pokonywaniu kryzysu i realizowaniu inwestycji. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadza szereg rozwiązań mających na celu dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do zmian w systemie podatkowym – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Nowe przepisy umożliwiają między innymi:

  • stabilizację dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
  • wzmocnienie potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego,
  • uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.


Razem jesteśmy silniejsi. Stałe wsparcie dla samorządów

Nie można zaprzeczyć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewnia znaczące wsparcie finansowe dla samorządów, które mogą przeznaczać je na ważne inwestycje lokalne, takie jak modernizacja dróg czy ochrona zabytków. W 2022 roku samorządy w całej Polsce otrzymały dodatkowe 13,7 mld zł, z czego ponad miliard złotych trafił do Małopolski - podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Wsparcie rządowe dla małopolskich samorządów jest rekordowe i przekłada się na widoczne zmiany w regionie. Z różnych programów rządowych Małopolska otrzymała ponad 5 mld złotych na inwestycje strategiczne i odbudowę zabytków, prawie 1,2 mld zł na rozwój dróg i niemal 1,5 mld zł na inwestycje lokalne. Dzięki tym środkom realizowane są projekty odpowiadające na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, a kolejne fundusze pozwolą na dalszy rozwój Małopolski - podsumowuje wojewoda Kmita.


Źródło: MUW, for. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować