Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój w zdrowej atmosferze. Podsumowanie projektu LIFE- Małopolska w zdrowej atmosferze.”

18 grudnia 2023 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się uroczysta gala na zakończenie projektu „LIFE- Małopolska w zdrowej atmosferze.” Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój od 2016 roku jest jednym z 69 partnerów projektu. W ramach podziękowania za wkład włożony w poprawę, jakości powietrza w regionie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron wręczył partnerom pamiątkowe statuetki.

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój w zdrowej atmosferze. Podsumowanie projektu LIFE- Małopolska w zdrowej atmosferze.”

Dzięki projektowi LIFE w Gminie:

  • zatrudniono ekodoradcę, który zajmuje się pozyskiwaniem środków na projekty związane z wymianą źródeł ogrzewania, termomodernizacjami, instalacjami odnawialnych źródeł energii
  • zorganizowano wiele imprez, spotkań dla mieszkańców, prelekcji w szkołach promujących ideę czystego powietrza
  • wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców dzięki cyklicznie przesyłanym materiałom edukacyjnym
  • stworzono lokalny punkt informacji ekologicznej, w którym każdy mieszkaniec może uzyskać pomoc w wypełnianiu i rozliczaniu wniosków
  • zakupiono czujnik, jakości powietrza, z którego aktualne pomiary publikowane są na stronie internetowej
  • pozyskano środki na wymianę kotłów w ramach dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, dzięki którym udało się zlikwidować 126 starych nieefektywnych pieców na paliwo stałe zastępując je nowoczesnymi kotłami peletowymi i pompami ciepła


Zatrudnienie ekodoradcy sprawiło, że dla Mieszkańców znikła bariera dostępności do finasowania szeroko pojętych inwestycji termomodernizacyjnych. Wszystkich niezbędnych formalności można dopełnić od 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju.


Gmina w ostatnich 3 latach zanotowała bardzo duży wzrost wymian źródeł ogrzewania na proekologiczne. Łącznie z jej terenu złożono 332 wnioski o dofinasowanie w ramach projektu Czyste Powietrze. Łączna kwota wypłaconych dotacji dla mieszkańców Piwnicznej-Zdroju to ponad 3 513 000 zł.


Źródło: M. i Gm. Piwniczna-Zdrój

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować