Międzywojewódzkie ćwiczenia PSP pod kryptonimem #Beskid24. Wzięli w nich udział również sądeccy policjanci

W dniach 20 i 21 marca br. na terenie powiatu limanowskiego, powiatu nowosądeckiego oraz Nowego Sącza przeprowadzone zostały międzywojewódzkie ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej pod kryptonimem #Beskid24, w których wzięli udział również sądeccy policjanci.

Międzywojewódzkie ćwiczenia PSP pod kryptonimem #Beskid24. Wzięli w nich udział również sądeccy policjanci

Organizatorem ćwiczeń Centralnego Odwodu Operacyjnego pk. „Beskid-24” była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie. Celem ćwiczeń było przygotowanie się na wypadek różnych zagrożeń m.in. poprzez doskonalenie umiejętności organizacji działań w sytuacjach kryzysowych, w tym efektywnego współdziałania służb mundurowych i ratowniczych.

W ćwiczeniach Beskid-24 wzięli udział strażacy z województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz przedstawiciele innych służb, w tym Policji. W ćwiczeniach uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie.

Ćwiczenia pod kryptonimem "Beskid-24" to znakomity przykład współpracy międzywojewódzkiej i interdyscyplinarnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Wspólne działania takich służb, jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, a także inne jednostki ratownicze, są kluczowe dla efektywnego reagowania na sytuacje kryzysowe. Przez symulowanie realnych scenariuszy zagrożeń, uczestnicy ćwiczeń mogą doskonalić swoje umiejętności i procedury, co jest nieocenione w przypadku rzeczywistych wydarzeń.

Takie ćwiczenia zwiększają gotowość operacyjną służb i budują silne relacje między różnymi jednostkami, co przekłada się na większe bezpieczeństwo mieszkańców województw biorących udział w ćwiczeniach.

Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować