Pogoda - Sądeckie.pl

21

Dzisiaj jest: 21. 01. 2022 Do końca roku: 344 dni
Jakość Powietrza:

Nauczyciel logopeda - Anna Rams z awansem zawodowym

Nauczyciel logopeda - Anna Rams z awansem zawodowym

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Annie Rams - nauczycielowi logopedzie z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. Wcześniej, pani Anna musiała zdać stosowny egzamin i złożyć ślubowanie.

Anna Rams pracuje jako logopeda w jednostce podległej Powiatowi Nowosądeckiemu. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu istnieje od 2012 roku. Jest publiczną placówką oświatową świadczącą pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci i uczniów z placówek objętych rejonem naszego działania.


Głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Poradnia oferuje pomoc diagnostyczną, doradczą, profilaktyczną i terapeutyczną oraz pomoc dzieciom z wadami wzroku, słuchu, autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju z rejonu powiatu nowosądeckiego.


W dzisiejszym wzięli udział: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu Małgorzata Wójs, logopeda Anna Rams oraz Agnieszka Wyrazik-Tyrpak z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować