Nowe dyrektorki dwóch powiatowych placówek oświatowych

W Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie aktów powołania dla dyrektorek dwóch placówek edukacyjnych, które po pomyślnym przejściu procedury konkursowej, zostały ponownie mianowane na swoje stanowiska.

Nowe dyrektorki dwóch powiatowych placówek oświatowych

Maria Aleksander-Pisz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju, oraz Lucyna Dybiec, dyrektor Bursy Szkolnej w Starym Sączu, otrzymały gratulacje od starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego.

Podkreślił on ich zaangażowanie w rozwój placówek, co znajduje odzwierciedlenie w niedawnej termomodernizacji szkoły w Krynicy oraz planach na budowę nowych łazienek w Bursie. Te inwestycje, warte miliony złotych, przyczyniają się do wzrostu liczby uczniów korzystających z oferty edukacyjnej powiatu.

Gratulacje wyraziła również Bożena Mynarek, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, co świadczy o uznaniu pracy dyrektorek i ich wkładu w lokalną społeczność edukacyjną.

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować