Pogoda - Sądeckie.pl19

Dzisiaj jest: 19. 04. 2021
Do końca roku: 256 dni
Jakość Powietrza

Od 1 marca waloryzacja rent i emerytur

Od 1 marca waloryzacja rent i emerytur

Od 1 marca najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1250,88 zł i wzrośnie dokładnie o 50,88 zł. Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowne wzrosną od marca o ustawowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, który w 2021 roku wynosi 104,24 proc.

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.


W 2021 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 104,24 proc.


Oznacza to, że do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie.

  • Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie – 1250,88zł i wzrośnie o 50,88 zł.
  • Najniższa renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy wyniesie 938,16 zł
  • Dla świadczeń na poziomie np. 2300 - będzie to 97,52 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 106,00 zł, dla 3000 zł - 127,20 zł.


Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 10,6 mld zł.


Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 10,6 mld zł. (łącznie ze skutkiem finansowym waloryzacji rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – tzw. trzynastej emerytury).


Źródło: MRiPS

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować