Oferty o MILION złotych mniejsze na budowę przedszkola i żłobka na Starej Wsi

5 marca br. zostały otworzone oferty na budowę przedszkola wraz z lokalem żłobka i zaplecza sportowego w Starej Wsi – Roli. Zostały złożone dużo niższe oferty niż w poprzednio przeprowadzonym postępowaniu, które zostało unieważnione.

Oferty o MILION złotych mniejsze na budowę przedszkola i żłobka na Starej Wsi

Aktualnie najniższa złożona oferta wynosi 9 349 027,10 zł i jest o prawie milion złotych niższa niż otrzymana w poprzednim postępowaniu zakupowym, gdzie oferowano wykonanie robót za kwotę 10 308 260,88 zł. Pozyskane już przez Gminę dofinansowanie zewnętrzne dla tego zadania wynosi 5,5 mln zł z ósmej edycji Polskiego Ładu i 1 mln zł z programu maluch +.

„ Jak widać zarządzanie gminą to nie tylko gra pod publikę na nastrojach i emocjach, jakich w tym gorącym okresie nie brakuje, ale i podejmowanie trudnych decyzji, opartych na rzetelnej ocenie sytuacji. Pomimo presji przy poprzednim przetargu, by niezwłocznie zwiększyć budżet na to zadanie o 600 tys. zł zdecydowałem o powtórzeniu przetargu licząc na korzystniejsze oferty. Jak widać ta decyzja okazała się dla naszej Gminy niezmiernie korzystna. Cieszy mnie fakt, że dzięki podjętym działaniom w budżecie gminy, na załatwienie innych równie ważnych dla mieszkańców naszej Gminy spraw, pozostanie zaoszczędzona kwota prawie 1 mln zł a zaplanowane zadanie w całości zostanie realizowane dając mieszkańcom Starej Wsi piękny i funkcjonalny obiekt który zaspokoi wiele lokalnych potrzeb.” - relacjonuje przebieg wydarzeń Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut

Aktualnie oferty są sprawdzane pod kątem formalnym i zapewne niedługo nastąpi podpisanie umowy, przekazanie placu budowy i rozpocznie się tak wyczekiwana przez mieszkańców realizacja zadania.

Link do aktualnego postępowania przetargowego: http://bip.malopolska.pl/uglimanowa,a,2411610,rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-edukacyjnej-na-terenie-gminy-limanowa-2.html

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować