Podinsp. Mirosław Mazur I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach

6 marca br., w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się wprowadzenie i powierzenie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach podinsp. Mirosławowi Mazurowi.

Podinsp. Mirosław Mazur I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach

W poniedziałek tj. 6 marca br., w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach podinsp. Mirosławowi Mazurowi. Wprowadzenia nowego komendanta i powierzenia mu obowiązków dokonał p.o. Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach nadkom. Mariusz Piotrowski.


Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości , a następnie odczytano rozkaz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona o powierzeniu obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego w Gorlicach, po czym nastąpiło wręczenie rozkazu przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, nadkom. Mariusz Piotrowskiego. Następnie głos zabrał szef gorlicki funkcjonariuszy, życząc swojemu zastępcy wielu sukcesów w pracy na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach oraz dobrej współpracy z kadrą kierowniczą jednostki i wszystkimi gorlickimi funkcjonariuszami.


Kolejno głos zabrał pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach podinsp. Mirosław Mazur, dziękując Komendantowi Wojewódzkiemu w Krakowie i Komendantowi Powiatowemu w Gorlicach za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska, wyrażając jednocześnie nadzieję na efektywną współpracę ze wszystkimi podległymi służbami i funkcjonariuszami.


Podinspektor Mirosław Mazur służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od początku swojej pracy związany był z sądecką jednostką Policji. Służbę na stanowiskach kierowniczych rozpoczął w 2006 roku, jako Komendant Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, następnie od 2007 roku jako Naczelnik Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W 2009 roku został Naczelnikiem Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W dniu 6 marca br. zostały mu powierzone obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. Za swoją aktywność w służbie odznaczony Srebrny Medalem za Długoletnią Służbę i Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant".


Funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach gratulują awansu i życzą samych sukcesów nowemu zastępcy komendanta gorlickiej jednostki


Źródło: KPPG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować