Podpisano umowę na remont drogi Pazganówka w Królowej Polskiej

Wójt Gminy Pan Andrzej Stanek podpisał umowę z Wykonawcą na wykonanie zamówienia pn.: „Remont drogi gminnej nr 290960K w km od 0+000,00 do km 0+984,00 w miejscowości Królowa Polska, Gmina Kamionka Wielka w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Podpisano umowę na remont drogi Pazganówka w Królowej Polskiej

Przedmiot umowy obejmuje roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie skropienia między warstwowego jako warstwę szczepną, następnie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Kolejno odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego oraz poprawę odwodnienia korpusu drogowego. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome drogi.


Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 466 025,95 złotych, przy czym Gmina Kamionka Wielka z własnego budżetu pokryje cześć zadania. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma to zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 372 203,00 złotych, co stanowi około 80% całości kosztów kwalifikowanych zaplanowanych prac.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować