Podpisano umowy na remont dwóch dróg w Gminie Grybów

Wójt Gminy Grybów - Pan Jacek Migacz dokonał 08 września 2023 r. podpisania umowy z Firmą ZBD Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagodowa 61, na wykonanie dwóch remontów dróg gminnych.

Podpisano umowy na remont dwóch dróg w Gminie Grybów

Pierwszy remont dotyczy drogi nr 295002K w miejscowości Florynka, na odcinku od km 0+220,00 do km 0+760,00. Drugi remont dotyczy drogi nr 294918K w miejscowości Krużlowa Niżna, na odcinku od km 1+390,00 do km 2+130,00.


Łączna wartość obu remontów wynosi 546 937,60 zł, z czego 328 162,56 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace budowlane mają się zakończyć do dnia 08.11.2023 r.


Źródło: Gm. Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować