Policjanci alarmują: Stop przemocy domowej

Przemoc domowa jest poważnym problemem społecznym, który wymaga natychmiastowej interwencji. Nie można być biernym obserwatorem, gdy ktoś jest krzywdzony przez swojego partnera, rodzica lub innego członka rodziny. Nie reagując, dajemy sygnał, że akceptujemy takie zachowanie. Każdy, kto widzi lub słyszy o przemocy domowej, powinien podjąć odpowiednie kroki. Również osoby, które są ofiarami przemocy domowej, powinny odważyć się poprosić o pomoc i domagać się sprawiedliwości.

Policjanci alarmują: Stop przemocy domowej

Przemoc domowa nie znika sama z siebie, a wręcz przeciwnie - może się nasilać i prowadzić do tragicznych skutków. Dlatego ważne jest, by reagować szybko i skutecznie: uświadomić ofierze, że nie jest sama i że ma prawo do bezpieczeństwa i godności, ograniczyć poczucie bezkarności sprawcy i zapobiec eskalacji konfliktu. Istnieją liczne instytucje, w tym Policja, które mogą pomóc w takich sytuacjach.


Jeśli więc jesteś osobą doświadczającą przemocy domowej lub znasz taką osobę, nie bój się zgłosić tego policjantom. Na podstawie zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, policjanci mają możliwość wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia przez sprawcę wspólnego mieszkania z osobą pokrzywdzoną i zakazu zbliżania się do niej i jej miejsca zamieszkania.


Od 15 sierpnia br., ochrona osób doświadczających przemocy domowej została jeszcze bardziej zwiększona. Policja i Żandarmeria Wojskowa (jeśli sprawcą przemocy jest żołnierz zawodowy) mogą również wydać zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą na określoną odległość w metrach, zakaz kontaktowania się z nią za pomocą środków komunikacji na odległość (mail, telefon, komunikatory internetowe itp.) lub zakaz wstępu i przebywania w miejscach, gdzie przebywa osoba dotknięta przemocą domową lub jej dzieci.


W sytuacji, gdy jesteśmy świadkami lub ofiarami przemocy domowej, ważne jest, aby nie milczeć i szukać pomocy. W Polsce istnieją różne formy wsparcia dla osób doświadczających przemocy ze strony partnera, rodziny lub współlokatora, w tym interwencja Policji. Aby zgłosić przypadek przemocy domowej, możemy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką Policji telefonicznie lub przez aplikacje mobilne takie jak Alarm 112 czy platforma Policja e-usługi. Możemy również skorzystać z poradnictwa i pomocy psychologicznej oferowanej przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, takie jak Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tel. 800 120 002), Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226), Linia Pomocy Pokrzywdzonym (tel. 222 309 900) lub e-mail: info@numersos.pl.


Jeśli nie możemy mówić głośno o naszej sytuacji, możemy użyć międzynarodowego znaku „Pomóż mi”, który polega na pokazaniu otwartej dłoni, a następnie złożeniu jej w pięść z kciukiem schowanym do środka. Ten gest powinien być zauważony przez osoby obecne w pobliżu i skłonić je do dyskretnej interwencji, np. poprzez zadzwonienie na numer alarmowy 112 i podanie miejsca, gdzie ktoś prosi o pomoc.


Jeśli doznajesz przemocy domowej lub znasz kogoś, kto doznaje takiej przemocy i chcesz mu pomóc, tutaj znajdziesz informacje, co zrobić, by powstrzymać tę sytuację.


Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować