„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata ewaluacyjna w Szczawie

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł ewaluacyjnej debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Limanowej w Szczawie.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata ewaluacyjna w Szczawie

Na początku debaty Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz Kierownik Posterunku Policji w Kamienicy przedstawili efekty podjętych działań w związku z postulatami, jakie zostały zgłoszone do realizacji. Następnie asp. Dariusz Ciba z zespołu ds. Nieletnich limanowskiej komendy przedstawił uczestnikom debaty podjęte działania profilaktyczno-edukacyjne w Szkołach Podstawowych w Szczawie, Zasadnem oraz Lubomierzu. Pan Jarosław Augustyniak – Sekretarz Gminy Kamienica, omówił stan faktyczny zrealizowanych wniosków z debaty inauguracyjnej.

Zaproszeni goście podkreślili znaczenie wymiany informacji o występujących problemach i zagrożeniach. Na zakończenie debaty, podsumowano spotkanie, a policjanci podkreślili, że aspekty poruszane przez mieszkańców będą dla nich ważną wskazówką do dalszego działania.

Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym mają za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, które wymagają podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Źródło: KPPL

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować