Pogoda - Sądeckie.pl

19

Dzisiaj jest: 19. 09. 2021 Do końca roku: 103 dni
Jakość Powietrza

Powiat Nowosądecki na Miodnym szlaku - w Starostwie podpisano stosowną deklarację

Powiat Nowosądecki na Miodnym szlaku -  w Starostwie podpisano stosowną deklarację

Inicjatywa budowania i umacniania marki lokalnej „Miodny szlak” spotkała się z akceptacją Rady Powiatu Nowosądeckiego. Dzisiaj podpisano stosowną deklarację, która jest konsekwencją podjętej 27 listopada br. uchwały Rady. Wcześniej o inicjatywie dyskutowano z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych.

Marka lokalna „Miodny Szlak” powstała z inicjatywy Fundacji „Po Zdrowie do natury” w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji wspierających zrównoważony rozwój regionu sądeckiego. Koordynatorem tych działań jest Fundacja „Po zdrowie do natury” z Kamiannej. Marka Miodny Szlak jest głównie narzędziem promocji Regionu Sądecczyzny, poprzez prezentację wysokiej jakości produktów, usług i inicjatyw związanych z naszym regionem, oferowanych i realizowanych przez twórców, usługodawców, instytucje i podmioty ekonomii społecznej z obszaru regionu sądeckiego.

 „Fundacja Po Zdrowie do natury” wspólnie z lokalnymi partnerami stworzyła grupę inicjatywną Marki, która w latach 2019-2020 w efekcie licznych spotkań i dyskusji powołała do życia produkt turystyczny „Miodny Szlak”. Partnerem Marki może być każda osoba indywidualna, instytucja, organizacja, jednostka samorządowa, która zadeklaruje współpracę i wsparcie na rzecz budowania marki i podpisze stosowną deklarację partnerską.

- Głównym założeniem funkcjonowania marki jest promocja regionu oraz produktów i inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - W planach jest prezentacja i promocja wysokiej jakości produktów i usług związanych z Sądecczyzną. A tych przecież nie brakuje. Mamy wiele wspaniałych regionalnych wyrobów, którymi zachwycają się mieszkańcy naszego kraju i zagraniczni goście. Trzeba pielęgnować to dziedzictwo i promować je. Nasze działania przełożą się również na rozwój gospodarczy Ziemi Sądeckiej.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zadeklarował wolę współpracy w charakterze partnera – członka Partnerstwa „Miodny Szlak”.

Partnerstwo będzie realizowane poprzez:

  • wsparcie przedsiębiorczości i rozwój ekonomii społecznej w regionie sądeckim, w oparciu o zasoby lokalnego środowiska: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych,
  • aktywizację mieszkańców w kierunku rozwoju ekonomii społecznej i angażowania się w budowanie marki miejsca,
  • wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej regionu,
  • tworzenie międzysektorowych sieci współpracy i wspólnej promocji regionu,
  • wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego w oparciu o marketing terytorialny na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz rozwoju regionu sądeckiego,
  • wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej.

Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk oraz Renata Stelmach Prezes Fundacji „Po Zdrowie do Natury”  

W spotkaniu wzięła udział także Justyna Tokarczyk – dyrektor Wydziału Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

 

Źródło: SPNS, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować