Powiat nowosądecki z dofinansowaniem na wsparcie domów pomocy społecznej

W 2023 roku Powiat Nowosądecki otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację zadania własnego związanego z bieżącą działalnością domów pomocy społecznej.

Powiat nowosądecki z dofinansowaniem na wsparcie domów pomocy społecznej

Dzięki temu zadaniu zapewniono odpowiednią opiekę nad osobami przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej w Klęczanach, Zbyszycach i Muszynie.


Zadanie polegało na zakupie wyposażenia, które poprawiło warunki bytowe mieszkańców tych placówek. Łączny koszt zadania wyniósł 65.000 zł, z czego 52 000 zł pochodziło z dofinansowania.


Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem Nowosądeckim 15 grudnia 2023 r.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować