Powiat nowosądecki z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy

Powiat Nowosądecki podjął w 2023 roku inicjatywę współpracy z Rządem w ramach Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy.

Powiat nowosądecki z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy

Program miał na celu pomoc powiatom w wykonywaniu zadań własnych związanych z pomocą rodzinie i systemem pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących rolę pogotowia rodzinnego w okresie od czerwca do listopada 2023 roku.


Łączna wartość realizacji zadania w tym okresie wyniosła 230 331 zł, z czego 73 229 zł pochodziło ze środków Funduszu Pracy.


Umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Nowosądeckim o dofinansowanie zadania została podpisana 21 grudnia 2023 r.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować