Prace modernizacyjne drogi Siedlce Osztki dobiegają końca

Prace modernizacyjne drogi Siedlce Osztki dobiegają końca. Nowa nawierzchnia asfaltowa została już ułożona, a teraz trwają prace nad poboczami.

Prace modernizacyjne drogi Siedlce Osztki dobiegają końca

Remont drogi był bardzo potrzebny, ponieważ była ona w złym stanie technicznym. Dotychczasowe naprawy były niewystarczające i finansowane z budżetu sołectwa. Dzięki środkom z budżetu gminy udało się wykonać kompleksowy remont na odcinku ponad 1,1 km, znacznie poprawiając bezpieczeństwo i komfort jazdy. Przez cały czas trwania prac droga była dostępna dla ruchu.


Sołtys Siedlec Jan Klimek podkreśla, że modernizacja drogi cieszy nie tylko mieszkańców Siedlec, ale także innych sołectw.

Ta droga łączy dwie drogi powiatowe i jest często używana przez mieszkańców Łyczany, Janczowej i innych miejscowości.


Źródło: Gm. Korzenna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować