Prezydent Nowego Sącza o sesji Rady Miasta: Zachodzi podejrzenie, że może dojść do złamania przepisów prawa

Podczas briefingu prasowego Prezydent Ludomir Handzel odniósł się do kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w Spółce NOVA. Poinformował również, że podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta może dojść do złamania przepisów prawa.

Prezydent Nowego Sącza o sesji Rady Miasta: Zachodzi podejrzenie, że może dojść do złamania przepisów prawaW samy już zwołaniu Sesji Rady Miasta jest zawarta teza oskarżycielska w kierunku Spółki NOVA, która odpowiada za zbieranie i przetwarzanie odpadów w Nowym Sączu oraz w gminach otaczających miasto. 


Włodarz miasta podjął już działania mające na celu wyjaśnienie zarzutów kierowanych pod adresem Spółki NOVA.


Otrzymałem stanowisko Zarządu Spółki, które zostało przekazane do Rady Miasta oraz stanowisko Rady Nadzorczej  w tej sprawie. Sam wystosowałem pismo do WIOŚ w Krakowie i pozyskałem opinie Biura Radców Prawnych Miasta Nowego Sącza.


Podczas spotkania prezydent powiedział, że Rada Nadzorcza Spółki NOVA wyraziła negatywną opinię do protokołu kontroli.


W protokole brakuje załączników - spółka do dzisiaj nie otrzymała pełnego protokołu. Ponadto informacje w nim zawarte są niemerytoryczne, brakuje wpisu do książki kontroli o zakończeniu kontroli, zleceń do wykonania i terminów ich realizacji. Jest również dużo informacji ogólnikowych takich jak „znacznie”, „dużo” itp.


Dodatkowo Spółka NOVA jest zbulwersowana wiadomością, że informacje zawarte w protokole zostały udostępnione do mediów przed przekazaniem kompletnego protokołu Zarządowi Spółki NOVA. 


Radcy Prawni Miasta Nowego Sącza wskazali, że tylko Rada Miasta jest kompetentna do tego, żeby wystąpić do WIOŚ o protokół z kontroli i informacje na ten temat. 


Jak dodaje włodarz miasta wszelkie działania i dyskusje, które zostaną podjęte podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta mogą stanowić naruszenie prawa.


Jako prezydent miasta jestem zainteresowany pełną transparentnością każdej dziedziny działalności wszystkich spółek komunalnych. Tym żeby dyskutować o Spółce NOVA, o tym jak ona funkcjonuje i że na tle innych spółek ceny przez nią oferowane są konkurencyjne. Chce rozmawiać o polityce taryfowej Sądeckich Wodociągów i generowaniu tam dużych zyskow, o tym kto i dlaczego jest zaintersowany, żeby zniszczyć i ograniczyć działalność spółki MPK.


Włodarz miasta zaznacza, że wszystko musi odbywać się w rygorze prawa oraz w pewnej procedurze, a w trakcie sesji nie ma możliwości wypowiedzenia ani radnych ani prezydenta. Ograniczanie tych wypowiedzi odbywa się nagminnie na sesjach Rady Miasta Nowego Sącza.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować