Rozpoczyna się budowa nowego zbiornika wody pitnej w Klimkówce

W ramach inwestycji w miejscowości Klimkówka budowany jest zbiornik wody pitnej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą.

Rozpoczyna się budowa nowego zbiornika wody pitnej w Klimkówce

Celem tej inwestycji jest zapewnienie stabilnego i niezależnego od okresowych rozbiorów wody zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Klimkówki oraz części Wielopola, Naściszowej, Januszowej, Piątkowej i Paszyna.

Przedsięwzięcie obejmuje:

  • Wyznaczenie dwóch stref ciśnienia dla miejscowości Klimówka, aby zapewnić normatywne ciśnienie dla odbiorców w górnej części miejscowości.
  • Rozbudowę części wodociągu w miejscowości Klimkówka.
  • Budowę infrastruktury drogowej w zakresie dróg dojazdowych do zbiornika.
  • Remont istniejących komór redukcyjnych.
  • Budowę WLZ (Węzła Łączeniowego Zbiornika) oraz podłączenie nowego obiektu do systemu monitoringu, który jest zintegrowany z systemem zarządzania majątkiem sieci ZGKiM Chełmiec.

Zbiornik wody pitnej, o pojemności 600 m³, oraz sieć wodociągowa o łącznej długości 2 394 metrów zapewnią możliwość zaopatrzenia w wodę dla blisko 1 500 mieszkańców.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przez firmę TRANSWIERTEL z siedzibą w Świdniku (58, 33-312 Tęgoborze).

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 300 000,00 zł brutto, z czego kwota dofinansowania wynosi 2 900 000,00 zł, a pozostałe 400 000,00 zł pokrywa Gmina Chełmiec ze środków własnych.

Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować