Rozszerzony zakres operacji onkologicznych w limanowskim szpitalu

Choroby nowotworowe są plagą naszych czasów. Obserwujemy wokół siebie rosnącą ilość osób dotkniętych tym schorzeniem, coraz częściej są to również ludzie młodzi. Skalę tego problemu określa liczba nowych zachorowań – około 170 tys. oraz liczba zgonów – ponad 100 tys. zgonów rocznie. Obecnie ponad 1,17 mln Polaków żyje z chorobą nowotworową (źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów). Dane epidemiologiczne nie pozostawiają złudzeń, jest pewne, że ilość Pacjentów wymagających leczenia onkologicznego będzie wzrastać.

Rozszerzony zakres operacji onkologicznych w limanowskim szpitalu

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej chcąc zapewnić mieszkańcom powiatu limanowskiego dostęp do wszechstronnego leczenia, również onkologicznego, rozpoczął starania o poszerzanie zakresu udzielanych świadczeń w kierunku leczenia nowotworów. Pozyskano lekarzy specjalistów: lek. Arkadiusz Szczecina – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej oraz lek. Mateusz Cieślik – również posiadający specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Ponadto w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgia onkologiczna jest Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej – lek. Andrzej Gwiazdowski. Szpital Powiatowy w Limanowej podpisał również porozumienie o współpracy z Instytutem Onkologii w Krakowie w ramach którego, regularnie raz w tygodniu, odbywają się Konsylia Onkologiczne w formie telekonferencji.


Dzięki temu pacjenci leczeni w limanowskim szpitalu mogą mieć pewność że nadzór merytoryczny nad leczeniem sprawują najbardziej doświadczeni specjaliści w zakresie chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej oraz radioterapii, a plan leczenia jest ustalany dla każdego chorego indywidualnie w ramach wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów.


Szpital Powiatowy w Limanowej poszerza zakres operacji onkologicznych wykonywanych w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej, zatrudniamy nowych specjalistów, kupujemy specjalistyczny sprzęt. Jestem przekonany, że jest to dobry kierunek zmian i zapewniam, że będziemy dążyć do dalszego rozwoju tej konkretnej dziedziny chirurgii. Dziękuję personelowi Oddziału Chirurgii Ogólnej, w szczególności Panu Kierownikowi Andrzejowi Gwiazdowskiemu za zaangażowanie, chęć uczenia się i otwartość na nowe propozycje. – mówi Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala.


Zakres chorób onkologicznych leczonych oraz procedur wykonywanych w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej limanowskiego Szpitala:

  • rak jelita grubego (włącznie z operacjami drogą laparoskopową w wybranych przypadkach),
  • rak żołądka z adekwatną operacją wycięcia regionalnych węzłów chłonnych co jest podstawą skutecznego leczenia tego agresywnego nowotworu,
  • rak piersi (włącznie z operacjami oszczędzającymi, rekonstrukcjami piersi zarówno przy użyciu implantów, jak i tkanek własnych),
  • biopsja węzłów chłonnych wartowniczych w przypadku raka piersi oraz czerniaka skóry,
  • czerniak skóry,
  • mięsaki tkanek miękkich,
  • nowotwory skóry włącznie z wykonywaniem przeszczepów skory pełnej i pośredniej grubości, a także z użyciem przemieszczonych płatów skórno-podskórnych.


Wykonywanych jest również szereg procedur zarówno diagnostycznych (biopsje gruboigłowe), jak i leczniczych (zespolenia omijające, przetoki, odżywcze itd.)


Leczenie chorób nowotworowych to przede wszystkim ludzie, ale muszą mieć także dobry sprzęt. Blok operacyjny limanowskiej placówki jest kompleksowo wyposażony w niezbędny do zabiegów sprzęt, w tym: zestawy laparoskopowe, najlepszej jakości elektryczne staplery do operacji otwartych jak i endoskopowych, termostaplery oraz urządzenia do koagulacji Ligasure, kleje tkankowe, płatki hemostatyczne, itd. – wszystko to pozwala minimalizować ryzyko powikłań podczas skomplikowanych operacji z zakresu chirurgii onkologicznej.


Dzięki przekazaniu przez Powiat Limanowski dotacji w wysokości 170 000 zł Szpital zakupi analizator do nieizotopowej detekcji węzłów wartowniczych. Istotne jest, iż jest to sprzęt, który nie wymaga podawania radioaktywnego znacznika, tym samym nie ma konieczności transportowania Pacjenta do pracowni medycyny nuklearnej w dniu poprzedzającym zabieg. Znacznik jest podawany na miejscu w Szpitalu. Zakupiony system umożliwi wolną od promieniowania lokalizację nowotworów piersi i pozwali chirurgom na wykonanie procedury biopsji węzłów chłonnych wartowniczych. Zakup tego sprzętu to kolejny, duży krok w rozwoju chirurgii onkologicznej w limanowskim szpitalu.


W tym miejscu warto również dodać, iż operacje związane w leczeniem nowotworów wykonywane są również w ramach Oddziału Ginekologii i Położnictwa gdzie z powodzeniem wykonywane są największe procedury z zakresu ginekologii onkologicznej, a Kierownik Oddziału – lek. Leszek Pieniążek jest specjalistą zarówno w zakresie ginekologii i położnictwa, jak i specjalistą w zakresie ginekologii onkologicznej.


Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować