Ruszył cykl spotkań wykładowców Wydziału Nauk Ekonomicznych z nauczycielami sądeckich szkół średnich

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbyło się pierwsze spotkanie zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych z nauczycielami ekonomii i podstaw przedsiębiorczości ze szkół średnich z terenu subregionu sądeckiego. Projekt zainicjował prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Podczas pierwszego spotkania w obradach uczestniczyły dr Małgorzata Krzeczkowska i dr Marta Wróbel, zarządzające Fundacją All About Science z Krakowa, która zajmuje się m.in. popularyzacją nauki. Tu Panie wcieliły się w liderki i animatorki ciekawej dyskusji między uczestnikami wydarzenia.

Ruszył cykl spotkań wykładowców Wydziału Nauk Ekonomicznych z nauczycielami sądeckich szkół średnich

Nadrzędnym celem podjętej inicjatywy jest rozwój innowacyjnego podejścia do budowania wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży, z uwzględnieniem różnych poziomów edukacji. Celem zaś pierwszego spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie edukacji ekonomicznej, konsultowanie zasadności przedstawionej inicjatywy oraz, przy założeniu jej trafności, przedyskutowanie problemów wymagających rozwiązania. Projekt roboczo nosi tytuł „Spójność inicjatyw w kształtowaniu wiedzy ekonomicznej młodzieży w polskim systemie edukacji – cykl dyskusji w gronie nauczycieli sądeckich szkół średnich oraz wykładowców na kierunkach studiów prowadzonych przez WNE ANS: wymiana myśli i doświadczeń”.

Wiodącym celem przedsięwzięcia są nie tylko potrzeby i możliwości wzbogacania wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia, ale też – a może nawet przede wszystkim – kształtowania jej przedsiębiorczych postaw, skutkujących w efekcie formowaniem się społeczności świadomej sytuacji gospodarczej swojego otoczenia, a także społeczności bardziej przedsiębiorczo aktywnej. Podniesione kwestie wychodzą poza programowo prowadzone przedmioty ekonomiczne w szkołach średnich i wyższych o profilu ekonomicznym – przybliża prof. Tadeusz Kudłacz. – Uważamy, że bez względu na profil szkoły średniej, a później wybierane kierunki studiów, nasza młodzież w całym procesie edukacji, powinna być zachęcana do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy o gospodarce, jej koincydencjach z własną karierą zawodową, a także z rozwojem społecznym.

Jakie w tym celu pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych mogą podjąć wspólne działania z nauczycielami sądeckich szkół?

Będzie to organizacja wspólnych wydarzeń, rozmowy o ekonomii – cykl spotkań, doskonalenie dydaktyki; poszukiwanie nowatorskich metod, a nawet stworzenie wspólnego portalu edukacyjnego.Inicjatorzy spotkań liczą, że celem interdyscyplinarnego projektu będzie przygotowanie materiałów metodycznych i programowych dostosowanych do rozpoznanych poprzez badania potrzeb i możliwości szkół średnich.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować