Rzeczniczka MŚP Agnieszka Majewska o priorytetach, Małym ZUS Plus, KAS i mediacjach

Agnieszka Majewska to nowa Rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców. W swojej kadencji twierdzi iż skupi się na rozwoju mediacji i współpracy z organami administracyjnymi.

Rzeczniczka MŚP Agnieszka Majewska o priorytetach, Małym ZUS Plus, KAS i mediacjach

Wsparcie przedsiębiorców w trudnych czasach

Rzeczniczka stawia na działania ukierunkowane na pomoc firmom w zmaganiu się z wyzwaniami takimi jak rosnące ceny energii, wysoka inflacja i przerwy w łańcuchach dostaw.

Majewska chce ułatwić przedsiębiorcom dostęp do kapitału, m.in. poprzez promowanie programów rządowych i współpracę z instytucjami finansowymi oraz walkę z nadmierną biurokracją. Rzeczniczka zapowiada działania na rzecz zmniejszenia uciążliwości obowiązków administracyjnych dla firm.

Mały ZUS Plus

Rzecznik odniosła się do kontrowersji wokół programu Mały ZUS Plus, podkreślając, że Rzecznik MŚP interweniuje w tych sprawach i dąży do wypracowania korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań, wskazała na pozytywny wyroku sądu w pierwszej instancji w sprawie Małego ZUS Plus, co może mieć istotne znaczenie dla przyszłych rozstrzygnięć.

Współpraca z KAS

Nowa rzecznik pozytywnie oceniła współpracę z Krajową Administracją Skarbową, wskazując na wspólne działania na rzecz ułatwienia rozliczeń podatkowych dla firm.

Mediacje zamiast sądów

Rzecznik wzywa przedsiębiorców do wykorzystywania mediacji w konfliktach z Krajową Administracją Skarbową, podkreślając ich korzyści, takie jak efektywność, oszczędność i dyskrecja.

Zaznacza również, że jej kadencja skupia się na aktualnych problemach i wprowadza praktyczne propozycje.

Dobre stosunki z KAS oraz działania na rzecz popularyzacji mediacji kreują wizerunek rzecznika otwartego na komunikację i dążącego do przyjaznych rozstrzygnięć.

Źródło oraz fot: rzecznikmsp.gov.pl

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować