Szeregi małopolskiej Policji zasiliło 75 nowych funkcjonariuszy. Dziewięciu z nich będzie pełniło służbę w Nowym Sączu

Dziś do małopolskiej Policji dołączyło 75 nowych policjantek i policjantów. Złożyli oni uroczyste ślubowanie w obecności I wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza.

Szeregi małopolskiej Policji zasiliło 75 nowych funkcjonariuszy. Dziewięciu z nich będzie pełniło służbę w Nowym Sączu
„Być wiernym Narodowi, bronić ustanowionego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ładu prawnego, dbać o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, nawet kosztem życia” – to słowa ślubowania, które wypowiedzieli nowi funkcjonariusze małopolskiego garnizonu Policji. To słowa, które wyznaczają szczególny kierunek. Składam gratulacje z tej trudnej decyzji. Będą Państwo służyć Polsce, a to największy zaszczyt – powiedział wicewojewoda Ryszard Pagacz.


Po szkoleniu nowo przyjęci funkcjonariusze zostaną przydzieleni do następujących jednostek:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – 13 osób,
 • Komenda Miejska Policji w Krakowie – 18 osób,
 • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu – 9 osób,
 • Komenda Miejska Policji w Tarnowie – 7 osób,
 • Komenda Powiatowa Policji w Krakowie – 8 osób,
 • Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie – 4 osoby,
 • Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu – 3 osoby,
 • Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu – 6 osób,
 • Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu – 5 osób,
 • Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem – 1 osoba,
 • Komisariat Autostradowy Policji – 1 osoba.


Małopolski garnizon Policji dzięki pięciu naborom w tym roku zwiększył się o 324 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek.


Podczas uroczystości zostało także przyznanych 9 Medali za Zasługi dla Policji.Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z 7 czerwca 2001 r. jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Przyznawany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Zgodnie z ustawą odznaczenie to może być nadawane za inicjowanie lub organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także podnoszenie sprawności działań Policji swoim postępowaniem, pracą lub służbą.


Rekrutacja do służby w Policji trwa. Więcej informacji na ten temat tutaj.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować