Szykuję się modernizacja obwodnicy zachodniej, być może będzie i jej przebudowa

18 marca 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na Modernizację infrastruktury tej drogi. Umowa obejmuje zadanie  Modernizacja drogi powiatowej nr 1583 K w km 0+033,50 - 1+020.

Szykuję się modernizacja obwodnicy zachodniej, być może będzie i jej przebudowa

Jak pisaliśmy wcześniej w artykule Obwodnica zachodnia Nowego Sącza w coraz gorszym stanie,  stan obwodnicy co prawda nadal nie jest w najlepszym stanie, nie mniej jednak wraz z nadejściem wiosny, pojawiły się pierwsze pozytywne informacje.

Otrzymaliśmy informacje iż Powiatowy Zarząd Dróg szykuje nie tylko doraźne prace modernizacyjne, na które to podpisano już umowę ( 18 marca 2024 r, termin jej realizacji to 60 dni od daty podpisania umowy), ale i być może będzie jej przebudowa, ta jednak stoi pod znakiem zapytania, gdyż jest uzależniona od czynników zewnętrznych. 

Planowane Działania

Jak wskazaliśmy wyżej, 18 marca 2024 r. została podpisana umowa, na modernizację infrastruktury tej części drogi, Natomiast na pozostały odcinek obwodnicy, przygotowany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, na podstawie którego Powiat wnioskuje o środki zewnętrzne.

I to w przypadku otrzymania dofinansowania, będzie jej przebudowa a jej realizacja jest jest do I kwartału 2026 r.

Wizja na Przyszłość

Modernizacja obwodnicy to ważny i konieczny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania dla mieszkańców i gości powiatu. Mamy nadzieję, że będzie można zrealizować ten projekt zgodnie z planem, przynosząc korzyści dla wszystkich użytkowników drogi.


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować