Uwaga! W dniach 31 października - 2 listopada zmiana organizacji ruchu w rejonie pięciu cmentarzy w Nowym Sączu

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym w okresie od 31 października do 2 listopada br. w rejonach pięciu cmentarzy na terenie miasta Nowego Sącza wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. By zminimalizować skutki ewentualnych utrudnień, upłynnić ruch oraz zapewnić bezpieczny dojazd do nekropolii, sądeccy policjanci będą w tych miejscach kierować ruchem, jak również informować o występujących utrudnieniach drogowych i możliwości dojazdu do parkingu.

Uwaga! W dniach 31 października - 2 listopada zmiana organizacji ruchu w rejonie pięciu cmentarzy w Nowym Sączu

Główna zmiana organizacyjna w rejonie cmentarzy polegać będzie na ograniczeniu prędkości pojazdów do 30 km/h i zamontowaniu tablic ze znakiem A-30 „wzmożony ruch pieszych”.


Ponadto przy ulicy Lwowskiej (cmentarz w dzielnicy Gołąbkowice) zabronione będzie zatrzymywanie pojazdów na wysokości cmentarza po obydwu stronach, z kolei parkowanie będzie dozwolone po jednej stronie ulicy Lwowskiej (po stronie cmentarza w kierunku Piątkowej), jak również na parkingu pod cmentarzem. Udostępniony będzie także parking pobliskiej galerii handlowej.


W przypadku cmentarza komunalnego, ulica T. Rejtana i ulica Husarska objęte zostaną zakazem zatrzymywania się. Pojazdy będzie można zaparkować na wyznaczonym parkingu wzdłuż ulicy T. Rejtana (obok cmentarza), po lewej stronie ulicy Śniadeckich oraz na parkingu przy ulicy B. Pierackiego. Udostępniony zostanie również parking przy pobliskim Zespole Szkół Samochodowych. Policjanci apelują do kierowców o parkowanie pojazdów przy ulicy Śniadeckich w prawidłowy sposób, tak by nie blokowały ruchu i umożliwiły swobodny wyjazd ambulansom z pobliskiego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.


Zabronione będzie zatrzymywanie się pojazdów na wysokości cmentarza w dzielnicy Zawada przy ulicy Nawojowskiej. Na ulicy M. Dąbrowskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (od ulicy Nawojowskiej do ulicy B. Prusa). Parkowanie będzie natomiast dozwolone po jednej stronie ulicy M. Dąbrowskiej i na parkingach w pobliżu świątyni oraz cmentarza.


W rejonie cmentarza w dzielnicy Biegonice zabronione będzie zatrzymywanie się pojazdów po prawej stronie ulicy Węgierskiej (od ulicy Biegonickiej w kierunku centrum). Parkowanie pojazdów będzie możliwe na ulicy Węgierskiej po stronie cmentarza, na parkingu przy kaplicy oraz na ulicach przylegających do cmentarza.


Zakaz zatrzymywania się pojazdów będzie obowiązywał po jednej stronie ulicy Starowiejskiej (cmentarz w dzielnicy Helena) oraz po obu stronach ulicy św. Heleny w rejonie cmentarza. Parkowanie pojazdów będzie dozwolone na ulicy Starowiejskiej po stronie cmentarza, jak również na ulicy Jesionowej i ulicy Pastwiska.


Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować