Pogoda Nowy Sącz

19

Dzisiaj jest: 19. 08. 2022 Dni od początku roku: 230 Dni do końca roku: 134
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Zakończyła się modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie

Zakończyła się modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie

Zrealizowano II etap przedsięwzięcia  w zakresie przebudowy i rozbudowy alejki wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie, a tym samych sfinalizowano realizację projektu „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła  w Rożnowie”.

 

Inwestycja przebiegała w dwóch etapach:

1. Budowa elementów infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich. Roboty obejmowały:

a) Budowę obiektów małej architektury (w miejscu publicznym) wraz z utwardzeniem działki budowlanej wokół nich i wykonaniu następujących elementów: tablicy informacyjnej, ławek parkowych, stojaków rowerowych oraz koszy na śmieci wraz z utwardzeniem terenu wokół nich.

b) Modernizacja placu wielofunkcyjnego nr I  poprzez wymianę: istniejącej nawierzchni.

2. Przebudowa i  rozbudowa alejki wokół zabytkowego kościoła. Zakres prac obejmował wykonanie obramowania z krawężników betonowych, remont nawierzchni asfaltowej i żwirowej polegającej na wymianie na nawierzchnie z kostki betonowej oraz remont istniejącego oświetlenia alejki - drogi wewnętrznej polegającym na wymianie lamp na energooszczędne. Powierzchnia nawierzchni alejki objęta rozbudową wynosi 799 m2.

 

Koszt całkowity inwestycji to prawie 317 tys. zł. Kwota pomocy dla całego przedsięwzięcia to 300 tys. zł.

Zakończyła się modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie Zakończyła się modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie Zakończyła się modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie Zakończyła się modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie Zakończyła się modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie Zakończyła się modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej wokół zabytkowego kościoła w Rożnowie

Źródło i fot.: GGND

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować