Zakopane sowicie nagrodzone za Park Kulturowy na Krupówkach

Zakopane sowicie nagrodzone za Park Kulturowy na Krupówkach

W tym roku ceniona nagroda im. Jerzego Regulskiego trafiła do rąk władz samorządowych Zakopanego. Czym to miasto zasłużyło sobie na takie wyróżnienie? Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego  podjęła decyzję kierując się ostatnimi osiągnięciami zgłoszonych miast. Zakopane ma na swoim koncie realizację wyjątkowego projektu. 

 

Nagroda im. Jerzego Regulskiego jest przyznawana miastem za wybitne osiągnięcia w zakresie ładu przestrzennego i orzwoju samorządności terytorialnej. Nagroda przyznana władzom miasta Zakopane należy do kategorii „Realizacja dzieła”. Projektem, który przesądził o wygranej był tytułowy Park Kulturowy na obszarze ulicy Krupówki. 

 

Park Kulturowy na Krupówkach powstał na mocy uchwał Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 201 5 r. z uwagi na potrzebę ochrony krajobrazu kulturowego i zachowania terenów z zabytkami charakterystycznymi dla lokalnej kultury. Park Kulturowy pozwala zachować wawrtości widokowe, kulturowe i przyrodnicze Zakopanego, przyciągające turystów.  

 

Uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego na Krupówkach na pewno nie spodobała się wszystkim mieszkańcom Zakopanego. Zawiera ona bowiem zakazy, na podstawie kórych w planie ohcrony parku kulturowego sformułowano określone reguły. Zakopane zyskało środki prawne d ochrony przed działaniami przedsiębiorców skupiających się na powiększaniu zysków, bez poszanowania da tradycji, podejmującym działania niszczące zabytkowy charakter tego miejsca. Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność na terenie Parku Kulturowego na Krupówkach ma ograniczone pole do działania. Granicami są ochrona konserwatorska oraz szczegółowa weryfikacja działań związanych ze zmianami w obrębie zabytkowych obiektów. Weryfikacja obejmuje roboty budowlane, zmiany w obrębie elewacji, działania marketingowe oraz dzialalność usługowo – handlową. 

 

Na obszarze Parku Kulturowego na Krupówkach znajdują się m.in. takie zabytki, jak Kaplica Gąsienicy, Stary cmentarz „Na Pęksowym Brzyzku”, Kościół św. Klemensa, Muzeum Tatrzańśkie, hotel „Sabała”, „Bazar Polski”, „Dworzec Tatrzański” i hotel „Kasprowy Wierch”. 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować