Zespół Szkół Samochodowych obchodzi jubileusz 65-lecia

Zespół Szkół Samochodowych obchodzi jubileusz 65-lecia

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu obchodzi w tym roku 65-lecia istnienia.

 

Jubileusz oraz wydana na tą okoliczność książka były okazją do spotkania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z Dariuszem Krupą - prezesem Stowarzyszenia Sądecka Samochodówka i Wiesławem Pióro - członkiem Stowarzyszenia.

 

Jubileusz 65-lecia szkoły to dla wszystkich uczniów, nauczycieli i absolwentów moment szczególnie ważny. To zarówno podwód do dumy i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, ale także stosowna chwila do złożenia wyrazów wdzięczności tym, którzy swoim zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się przez te wszystkie lata do rozwoju „Samochodówki” - powiedział starosta Marek Kwiatkowski.

 

W publikacji została przedstawiona m.in. historia szkoły i wspomnienia absolwentów. Nie zabrakło oczywiście spisu absolwentów i wielu fotografii, na których uwieczniono najważniejsze wydarzenia z życia sądeckiej placówki. To niewątpliwie bardzo ciekawa lektura dla wszystkich, którzy byli i są związani z „Samochodówką”.

 

Zespołowi wydawniczemu przewodził Sławomir Sikora. Publikacja została dofinansowa przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

 

Źródło: SPNS, Fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować